Sociální dávky vázané na rodičovství

Jestliže do vaší rodiny přibyl malý človíček, je na čase zajímat se, zda spolu s jeho příchodem nevznikl i nárok na některou ze sociálních dávek. A to zcela jistě vznikl.

Porodné

Porodné je jednorázově vyplácená sociální dávka, na kterou vzniká nárok při narození prvního dítěte, a to v případě, kdy výše příjmů rodiny, za kterou se v tomto případě považují i nesezdaní rodiče, nepřesahuje 2,4 násobek životního minima. V takovémto případě rodiče obdrží od státu nezanedbatelnou částku 13 000 Kč, jestliže se narodilo jedno dítě. Částku 19 500 Kč pak tehdy, přivedla-li matka na svět dvojčata či vícerčata.

Mateřská a rodičovský příspěvek

Jestliže měla matka dítěte hrazeno sociální pojištění, vzniká jí nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství, a to od začátku 8. či nejpozději 6. týdne před předpokládaným datem porodu. Výše peněžité pomoci v mateřství je cca 70% průměrného hrubého výdělku z posledních dvanácti měsíců.

Po vyčerpání nároku na peněžitou pomoc v mateřství, který trvá až na zákonem stanovené výjimky 28 týdnů, nastává čas, aby si některý z rodičů zažádal o výplatu rodičovského příspěvku. Nově již není třeba složitě se rozhodovat, jakou variantu výplaty příspěvku zvolíme, neboť, ač zůstaly zachovány všechny tři – dvou, tří i čtyřletá, lze své původní rozhodnutí kdykoli změnit. Pro každé dítě či rodinu je stanoven finanční limit 220 000 Kč, které lze v průběhu trvání rodičovské dovolené, nejdéle však do čtyř let věku dítěte, vyčerpat.

Přečtěte si také:  Sociální dávky 2013

Na rodičovské dovolené se nyní nově mohou rodiče střídat a zmizelo rovněž omezení – pro děti starší dvou let, které se týkalo délky doby jejich pobytu ve státem zřízených předškolních zařízeních.

Sociální dávky vázané na rodičovství – přídavek na dítě

Přídavky na děti jsou zřejmě nejplošněji vyplácenou sociální dávkou u nás. Patří rovněž k dávkám poskytovaným v závislosti na výši příjmu. Stejně jako u porodného zde platí hranice 2,4 násobku životního minima společně posuzovaných osob.

Výše dávky je pak odstupňována podle věku dítěte. Více o přídavcích na dítě v roce 2013 se dozvíte zde.