Změny v sociálních dávkách v roce 2013

Po dramatických změnách v sociálních dávkách v loňském roce se letošek může jevit poměrně klidným. Kromě zmatku s Skartami příliš nového nepřinesl, samozřejmě kromě navýšení životního a existenčního minima, od jejichž výše se rovněž odvíjí výše jednotlivých sociálních dávek.

Kritéria vyplácení

Pro výplatu přídavků na děti či porodného nesmí příjmy společně posuzovaných osob přesáhnout hranici 2,4 násobku životního minima. Porodné se i nadále vyplácí v těchto případech jen na první narozené dítě a výše dětských přídavků zůstává oproti loňskému roku nezměněna.

Rovněž je upravena výše příspěvku na bydlení, byly stanoveny nové normativní náklady na bydlení, a to o 1,5 – 11% vyšší než tomu bylo dříve. Záleží zde na počtu členů domácnosti a velikosti obce v níž žijete. Zde ale došlo k omezení, příspěvek lze nově pobírat maximálně 84 měsíců v průběhu deseti kalendářních let, což má zamezit dlouhodobému zneužívání této dávky a motivovat její příjemce k tomu, aby si hledali levnější bydlení.

Dávky hmotné nouze

Vzhledem ke změnám ve výši životního a existenčního minima, které jsou kritériem pro určení hranice hmotné nouze, se pod touto hranicí může ocitnout více lidí, než tomu bylo dříve. Informace o výši těchto částek lze najít na mnoha on-line kalkulačkách.

Přečtěte si také:  Životní minimum 2013

Nově dávky hmotné nouze již nevyplácejí příslušné odbory sociální péče, ale místně příslušné pobočky Úřadu práce. Fakticky však místo výplaty zůstalo ve většině případů nezměněno.

Veřejně prospěšné práce

Zatímco po většinu loňského roku mohly úřady podmiňovat výplatu některých sociálních dávek konáním veřejně prospěšných prací, a to zejména u dlouhodobě nezaměstnaných klientů Úřadu práce, od listopadu 2012 již to zákon, na základě rozhodnutí Ústavního soudu neumožňuje. Podle verdiktu tohoto soudu byla tato forma veřejné služby v rozporu se zákazem nucené práce i některými jinými základními právy.