Woman Model Pregnant Pregnancy  - fotografias-com-alma / Pixabay

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství: Kdo si o něj může zažádat?

Kromě mateřské dovolené mohou budoucí maminky zažádat i o příspěvek v těhotenství a mateřství. I u něj však musí splnit předem stanovené podmínky, bez kterých jim úřad tuto dávku nepřiklepne. Kdo má na ni nárok? A jak o ni můžete zažádat?

Co je to vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství?

K pojmům jako je mateřská nebo otcovská dovolená se řadí i vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Ten je, jak už název napovídá, určený pro nastávající či čerstvé maminky, kterým je tímto způsobem kompenzována ztráta na příjmech.

Některé ženy mohou být totiž kvůli těhotenství přesunuty na lehčí a hůře ohodnocenou práci. Často se s tímto setkají maminky, které vykonávají těžkou fyzickou práci nebo pracují v nebezpečném prostředí, které by mohlo dítěti uškodit. Dávka je následně poskytována do 9. měsíců po porodu.

Kdo má na něj nárok?

Podobně jako otcovská či mateřská dovolená je vyplacení této dávky podmíněno účastí na nemocenském pojištění v době jejího pobírání. Zároveň však musí být splněna podmínka, kdy je žena přesunuta na jinou práci z důvodu těhotenství či kojení.

Přečtěte si také:  Sociální dávky těhotenství

Vyrovnávací příspěvek není vyplácen:

  • v dny pracovní neschopnosti,
  • během karantény,
  • při pobírání ošetřovného,
  • dny, kdy není přítomna v práci.

Jak o něj zažádat?

U vyrovnávacího příspěvku v mateřství je nutné v žádosti vyplnit předpokládaný den porodu, což může provést pouze gynekolog ženy. Ten má pravomoc i k tomu, aby ji navrhl změnu práce s ohledem na její zdravotní stav. Takto vyplněnou žádost je nutné předat zaměstnavateli, který ji přepošle České správě sociálního zabezpečení.

Z čeho se příspěvek počítá?

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství představuje rozdíl mezi redukovaným denním vyměřovacím základem zajištění dni nástupu na jinou práci a průměrem započitatelných příjmů žadatelky za jeden kalendářní den po změně pracovního místa.

Pregnant Heart Hands - fotografias-com-alma / Pixabay
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství: Kdo si o něj může zažádat?