Vdovský důchod – když zemře manžel…

Úmrtí životního partnera se vždy podepíše také na sociální situaci pozůstalého. Většinou se tato nepříjemnost dotkne žen, které mívají celoživotně průměrně nižší platy, od kterých se odvíjejí i důchody. Na tyto situace je pamatováno vdovským důchodem.

Co je vdovský důchod

Vdovský důchod je druh pozůstalostního důchodu, na který má nárok vdova, splňuje-li zákonem dané podmínky a podá žádost. Je-li vdova nezpůsobilá k právním úkonům či její zdravotní stav podání žádosti vylučuje, může tak za ni učinit opatrovník, respektive pověřená osoba po doložení lékařského potvrzení.

Kolik činí vdovský důchod

Vdovský důchod se skládá ze základní a procentní výměry, přičemž základní je konstantní – 2 270 Kč. Procentní výměra pak činí 50% procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který by měl nebo měl nárok manžel v době smrti.

Podmínky přiznání

Nárok na přiznání tohoto důchodu vzniká, jestliže zemřelý manžel pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Přečtěte si také:  Co dělat, když jste matka samoživitelka?

Jak dlouho nárok trvá

Nárok na vdovský důchod za standardních podmínek trvá po dobu jednoho roku. Výjimkou jsou situace, kdy žena pečuje o nezaopatřené dítě, o dítě závislé na péči jiné osoby, o své či manželovy rodiče, kteří sdílejí společnou domácnost a jsou závislí na péči jiné osoby, je sama invalidou třetího stupně nebo dosáhla věku o 4 roky nižšího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku.

Nárok na vdovský důchod může vzniknout opětovně, nastane-li některá z výše uvedených situací do 5 let po jeho vzniku.