Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství

Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství má podle zákona 187/2006 o nemocenském pojištění žena v těchto případech:

Těhotná zaměstnankyně

  • je-li převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím vykonávala, je podle právních předpisů zakázána těhotným ženám nebo ohrožuje její těhotenství podle zprávy jejího ošetřujícího lékaře.

Zaměstnankyně do konce devátého měsíce po porodu převedena na jinou práci

  • jestliže práce, kterou předtím vykonávala, je podle předpisů zakázána matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo podle ošetřujícího lékaře ohrožuje její zdraví.

Zaměstnankyně, která kojí a je převedena jinou práci

  • protože práce, kterou předtím vykonávala, je podle předpisů zakázána kojícím ženám nebo podle ošetřujícího lékaře ohrožuje její zdraví nebo kojení.

Zaměstnankyně odvolaná z dosavadního pracovního místa

  • těhotná žena do konce devátého měsíce nebo žena po porodu nebo žena která kojí, jestliže byla odvolána z dosavadního pracovního místa a nebo jí bylo přiřazeno jiné pracovní místo, a to pokud se jí na tomto místě bez jejího zavinění dostavuje nižší započitatelný příjem. Pokud však k tomuto snížení příjmu nedochází z důvodu kratší pracovní doby.
Přečtěte si také:  Dětské přídavky aneb praktické informace do života

Výše příspěvku

Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je rozdíl mezi denním vyměřovacím základem zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměrem jejích započitatelných příjmů připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.

Průměr započitatelných příjmů se zjistí tak, že dosažený příjem za jednotlivý kalendářní měsíc se vydělí počtem kalendářních dnů v tomto měsíci.