Přídavky na dítě 2015

Přídavky na děti patří k základním pilířům státní pomoci rodinám, kde mají finanční problémy. Přídavky na dítě pokrývají náklady související s výživou a výchovou nezletilých jedinců. V článku se dozvíte, kdo si může požádat o přídavek na dítě v roce 2015 a kolik získá do rodinného rozpočtu.

Nárok na přídavky na dítě

Nárok na přídavek na dítě vzniká u rodin s nízkými příjmy. Nárok na přídavky na dítě 2015 nemají vlastně rodiče, ale jejich nezaopatřené děti. V praxi však o dávky žádají zákonní zástupci – většinou rodiče, pěstouni, poručníci. Jakmile dítě dosáhne věku 18 let, žádá si o dávky samo.

Kdo je nezaopatřeným dítětem?

Nezaopatřeným dítětem se rozumí dítě do skončení povinné školní docházky. Následně nepozději do 26. roku věku, a to v případech, pokud se dítě soustavně věnuje přípravě na budoucí povolání. Dále jestliže se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání či se zabývat výdělečnou činnost kvůli nemoci nebo úrazu. Důvodem označení nezaopatřené dítě je také dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav a neschopnost se zaobírat výdělečnou činností.

Přečtěte si také:  Přídavky na dítě formulář ke stažení

K soustavné přípravě na budoucí povolání se řadí studia na středních, vyšších odborných nebo vysokých školách. Může jít také o přípravu ve speciálních výcvikových střediscích pro jedince se změněnou pracovní schopností.

Výše přídavku na dítě se stanovuje pevnou částkou podle tabulky:

  • Věk dítěte do 6 let, výše měsíčního příspěvku 500 Kč, rozhodný příjem pro přiznání 2,4násobek životního minima.
  • Věk dítěte 6 – 15 let, výše měsíčního příspěvku 610 Kč, rozhodný příjem pro přiznání 2,4násobek životního minima.
  • Věk dítěte 15- 26 let, výše měsíčního příspěvku 700 Kč, rozhodný příjem pro přiznání 2,4násobek životního minima.

Vyplácení přídavku na dítě 2015

K výplatě přídavku na dítě 2015 dochází měsíčně. Peníze se vyplácí rodičům nezaopatřeného dítěte. Jestliže se jedná o zletilé nezaopatřené dítě, bude se vyplácet přídavek přímo dítěti v hotovosti, v případě, že nebyly dítětem sděleny jiné způsoby vyplácení.