Porodné v roce 2015

Porodné se dává v roce 2015 v závislosti na vašem příjmu. Není tedy pravidlem, že má na porodné nárok kdokoliv, ale musí se brát v úvahu dosažený příjem. V porodném na rok 2015 došlo k velké změně, a to příjemné, protože se porodné vztahuje i na druhé dítě. Zůstává však omezení, co se týče výdělku.

Čerpání porodného pro rok 2015

Porodné 2015 je získatelné, když se narodí první nebo druhé dítě v rodině, kde příjmy nedosahují 2,7 násobku životního minima. Došlo ke zlepšení, na porodné dosáhne více rodin. Porodné 2015 může čerpat každá rodina, kde příjmy v kalendářním čtvrtletí předcházejícího čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, činily nižší sumu než 2,7 násobek životního minima. Rodinou se myslí i nesezdaní rodiče dítěte. Nehraje žádnou roli, jestli jste partnery nebo manželé. Pro tyto účely se příjmy sčítají. Důležité je společné bydlení, rozumí se ve společné domácnosti. Rozhodný příjem se nepočítá společně s přídavkem na dítě nebo s rodičovským příspěvkem.

Konkrétně tedy rodina – matka, otec a jedno narozené dítě ve společné domácnosti, získá nárok na porodné, když celkový čistý příjem za měsíc nepřesáhne částku 20 817 korun. Pro matku samoživitelku činí hranice měsíčního příjmu 13 176 korun.

Přečtěte si také:  Rodičovský příspěvek 2015

Porodné 2015 a druhé dítě v rodině

Jak získat porodné na druhé dítě? Čistý příjem rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí nesmí překročit 2,7 násobek životního minima! Životní minimum rodiny s více dětmi je však vyšší, takže se bude výpočet lišit. Hranice čistého příjmu k posouzení nároku na porodné bude činit 25 515 Kč. Matka samoživitelka získá nárok na porodné 2015 u druhého dítěte, jestliže nebude mít měsíční příjem vyšší než 17 874 Kč. Porodné na druhé dítě je vypláceno částkou 10 000 Kč.

A co dvojčata?

V případě narození dvojčat bude mít rodina nárok na porodné ve výši 13 000 Kč na první živě narozené dítě a 10 000 Kč na druhé živě narozené dítě.