Rodičovský příspěvek 2015

Rodičovský příspěvek není to samé jako přídavek na dítě, i když se často zaměňují. Zákon o státní sociální podpoře dělí sociální dávky na dvě skupiny – ty které nejsou podmíněny nízkým příjmem v domácnosti a ty, které se vyplácí jako bonus k nízkým příjmům občanů. Rodičovský příspěvek spadá do kategorie, která si neklade podmínku nízkého příjmu.

Rodičovský příspěvek v roce 2015

Rodičovský příspěvek dostane v roce 2015 matka nebo otec, pokud se celý kalendářní měsíc věnuje osobně celý den péči o dítě. O dítě musí být řádně postaráno a musí být nejmladším členem rodiny. Rodičovský příspěvek je možný dostat vždy pouze na nejmenšího člena domácnosti.

Vyplácení rodičovského příspěvku

Nejvyšší možná měsíční dávka se řídí podle denního vyměřovacího základu otce nebo matky dítěte. Oznámíte hrubý výdělek rodiče, který má vyšší výdělek.

Hrubý výdělek rodiče a měsíční rodičovský příspěvek 2015

Žádný z rodičů rodič neplatil nemocenské pojištění

  • 7 600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a poté 3 800 Kč do 4 let věku
Přečtěte si také:  Porodné v roce 2015

Plat rodiče činí částky do 10 857 Kč

  • rodičovský příspěvek je 5 116 Kč na 43 měsíců
  • až 7 600 Kč na 29 měsíců

Plat rodiče 10 858 až 16 427 Kč

  • rodičovský příspěvek je dosažitelný až do sumy 70 % platu

Plat rodiče od 16 428 Kč

  • rodičovský příspěvek dělá 5 116 Kč na 43 měsíců
  • až 11 500 Kč na 19 měsíců

Domácnosti nijak neovlivňují výši vyplácených částek. Celkový obnos se většinou rozdělí na několik částí a vyplácí se pozvolna. Většina rodičů si však sama může určit, jestli preferuje vyplacení rodičovského příspěvku rychleji nebo pomalu. Rodičovský příspěvek náleží jen jednomu z rodičů a jen jednou. Pokud se rodiče nedohodnou komu se vyplatí příspěvek, rozhodne o tom krajská pobočka Úřadu práce a jednomu z rodičů přizná příspěvek.