Sociální poradce na stránkách MPSV

Na oficiálních stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí najdete zajímavou aplikaci pro všechny, kteří se ocitli v těžké, nepředvídané či jinak nezáviděníhodné situaci. Máte potíže? Potřebujete pomoc, ale nevíte, jak o ni požádat ani o co vlastně žádat? Neorientujete se v sociálních dávkách? Pak je tu Sociální poradce právě pro vás.

Jednoduchý orientační dotazník

Na webových stránkách naleznete jednoduchý dotazník, ve kterém zaškrtnete jednu či více životních situací, ve kterých jste se právě ocitli – narození dítěte, úmrtí v rodině, zdravotní postižení, ztráta zaměstnání…

Sociální poradce vám pak okamžitě doporučí, o které dávky se máte teoreticky zajímat. Přestože informace, které zde získáte, můžete brát jen jako doporučení, je to rozumný první krok. Následně musíte již sami podrobně na základě získaných informací zvážit, zda splňujete podmínky pro získání konkrétní dávky.

Pokud si nejste jistí, kontaktujte místně příslušný Úřad práce, jemuž náleží konečné rozhodnutí.

Jednotlivé dávky

U sociálních dávek, které vám Poradce nabídne jako potencionálně možné, se vám objeví i stručně vypsané podmínky pro jejich získání, sdělení, zda se žádost podává měsíčně, čtvrtletně nebo ročně, a také odkaz na žádost o dávku, kterou můžete na svém počítači vyplnit.

Přečtěte si také:  Jak správně postupovat pro získání sociálních dávek

K dispozici je i orientační online kalkulačka pro výpočet životního minima domácnosti a výše případných sociálních dávek. Mějte však na paměti, že se vždy jedná o výpočet velmi zjednodušený, neboť v každém konkrétním případě je potřeba přihlížet k řadě individuálních skutečností, které online kalkulačka neumí zohlednit. Konečné rozhodnutí o přiznání dávky a její výši záleží vždy na příslušném úřadu.