Porodné v roce 2013

Porodné mohou v roce 2013 získat rodiče nebo jednotlivě matka s nízkými příjmy. Porodné se vztahuje k narození prvního dítěte a jedná se o příspěvek ke krytí nákladů. Nárok na porodné se spojuje se stanovenou hranici rodinných příjmů za kalendářní čtvrtletí, předcházejícím narození dítěte. Příjmy rodiny musí činit částku menší než 2,4 násobek daného životního minima. Do rozhodného příjmu, který se posuzuje v případech žádosti o nárok na porodné, se nezapočítávají rodičovské příspěvky a ani přídavky na děti. Do rozhodného příjmu se však započítávají příjmy z podpory v nezaměstnanosti nebo invalidní důchod.

Výše porodného činí pro rok 2013 činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě. V případě, že se s prvním narozeným dítětem narodí další dítě, například dvojčata nebo vícerčata, výše porodného je v těchto případech stanovena na 19 500 Kč.

Jestliže žena splnila podmínky nároku na porodné a během porodu nebo po něm zemřela, na porodné získává nárok otec. Porodné získá jen v případě, že částka dosud nebyla vyplacena matce narozeného dítěte nebo jiné osobě.

Přečtěte si také:  Porodné aneb, co jste možná nevěděli

Pamatováno je i na osobu, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující rodičovskou péči. Musí jít o dítě mladší než jeden rok. V tomto případě má na porodné nárok za stejných podmínek, tedy rozhodovat bude příjem rodiny do 2,4 násobku životního minima a musí jít o první dítě či o více současně narozených dětí. Porodné se rodině přiznává jenom jednou. Jedná se jenom o případy, kdy se narodí první živé dítě, anebo se první dítě přebírá do trvalé péče náhradní rodičovské péče.

O porodné 2013 lze žádat na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR. Zajděte tam, kde máte místo vašeho trvalého bydliště. Nezapomeňte, že o nárok zažádáte vyplněním předepsaného dokumentu, vydaného MPSV. O porodné se mohou ucházet rodiče nebo matky – samoživitelky, popř. jiné osoby mající v dítě v péči.