Podpora v nezaměstnanosti

V roce 2019 došlo hned k několika úpravám pravidel, podle kterých se vyplácí podpora v nezaměstnanosti. Pokud vás zajímá, na jaké dávky máte jako nezaměstnaný v roce 2011 nárok, tak se podívejte na následující informace

Podpora pro nezaměstnané

Asi největší změna, která nastala 1. 1. 2011 u podpory v nezaměstnanosti, je to, že pokud odejdete ze zaměstnání sami od sebe bez vážného důvodu, pak budete dostávat nižší podporu. To se týká případů, kdy ukončíte zaměstnání „na dohodu“ nebo pokud podáte výpověď bez vážného důvodu. Zatímco v předchozích letech jste i v tomto případě měli nárok na plnou podporu v nezaměstnanosti, od 1. 1. 2019, je to už jinak. V tomto případě totiž budete mít nárok pouze na 45% průměrné čisté měsíční mzdy.

Co jsou to vážné důvody?

Podle MPSV se jedná o důvody, které spočívají v nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let, nebo důvody nezbytné osobní péče o osobu, která se podle právních předpisů považuje za závislou na pomoci jiné osoby (ve stupni II, III nebo IV).

Takže jako „vážné důvody“ při kterých vám zůstává nárok na celou podporu v plné výši tak jako v předchozích letech, se týkají jen poměrně specifickým případů. Zjednodušeně je tedy možné říci, že všem nezaměstnaným se v roce 2019 snížila podpora v nezaměstnanosti na 45%.

Odstupné a podpora pro nezaměstnané

Mezi další změny, které se týkají podpory v nezaměstnanosti 2019, patří i to, že pokud dostanete odstupné, tak nebudete mít nárok na podporu. Zatímco v předchozích letech jste mohli dostat odstupné a současně jste mohli pobírat i podporu v nezaměstnanosti, od 1. 1. 2019 je tomu jinak.

Přečtěte si také:  Podpora v nezaměstnanosti

MPSV nově považuje odstupné a podporu pro nezaměstnané za dvě souběžné dávky a pokud má nezaměstnaný nárok na odstupné, bude mu žádost o podporu zamítnuta. A to bohužel bez ohledu na to, jestli odstupné skutečně dostává nebo ne. Pokud má totiž nárok na odstupné a zaměstnavatel mu nic nevyplatí (třeba kvůli krachu firmy) tak mu i tak bude podpora v nezaměstnanosti zamítnuta.

Zákaz „přivýdělku“ v nezaměstnanosti

Od začátku roku 2011 je rovněž zrušena možnost, aby si lidé v nezaměstnanosti přivydělávali. Zatímco dříve si nezaměstnaný mohl najít nějakou práci a současně brát podporu, tak nově už to není možné. Takže zatímco dříve si lidé k podpoře mohli přivydělat ještě další částku 4000 Kč, nyní je to již zakázané.

Podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ

Nově je od roku 2011 zavedena podpora pro OSVČ. Pokud se nezaměstnaný člověk začne podnikat na OSVČ, úřad práce mu může vyplatit tzv. překlenovací příspěvek. Tím pádem může získat až 5-ti měsíční podporu od úřadu práce, která by mu měla usnadnit zahájení podnikání.

40 comments

 1. Dobrý den, poslední tři roky jsem žila a pracovala v Anglii. Nyní se ale chci vrátit zpět do ČR. Zajímalo by mě, jestli po návratu do ČR, než si tady najdu novou práci, budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. A také, jaké papíru budu potřebovat, když jsem poslední tři roky pracovala v zahraniční? Musím mít něco jiného než běžný žadatel o podporu v nezaměstnanosti? Předem děkuji za info.

  1. Dobrý den, o podporu v nezaměstnanosti si samozřejmě zažádat můžete. Budete si ale muset od vašeho současného zaměstnavatele v Anglii nechat vystavit potvrzení o tom, jak dlouho jste zde byla zaměstnána, jakou jste vykonávala práci atd. Na to jsou k dispozici příslušné formuláře, podívejte se třeba na web MPSV (ministerstvo práce a sociálních věcí). Nebo se obraťte přímo na úřad práce v místě vašeho bydliště, se kterým to budete tak jako tak řešit, aby vám poslali všechny formuláře, neměl by s tím být žádný problém.
   Druhá možnost, která by pro vás mohla být zajímavější = ověřte si v Anglii, jestli náhodou nemáte po třech letech práce nárok na podporu v nezaměstnanosti zde. Tu byste si pak mohla nechat posílat do ČR a určitě by to byla vyšší částka, než jakou byste dostala v ČR.

 2. Dobrý den,
  jsem čerstvý absolvent VŠ, kterému byla přiznána podpora v nezaměstnanosti. Nyní hledám zaměstnání na hlavní poměr, v této době než si nějaké zaměstnání najdu, bych si rád přivydělal nějakou brigádou. Ztratil bych v tom případě nárok na podporu v nezaměstnanosti?

  1. Ještě do konce roku 2010 platilo, že během pobírání podpory v nezaměstnanosti, bylo možné přivydělat si až 1/2 minimální mzdy, tedy 4000 Kč. Od 1. 1. 2011 se ale pravidla pro přiznání podpory v nezaměstnanosti zpřísnila, a tak tedy během pobírání podpory není možné mít žádný příjem z práce, ať už se jedná o jakoukoliv formu zaměstnání a to včetně DPP nebo DPČ.

 3. DOBRÝ DEN,
  chtěla bych poprosit o odpověď na dotaz ohledně podpory v nezaměstanosti. přátel má odporacováno 6 měsíců, bohužel mu neprodloužili smlouvu, před touto dobou studoval. Bylo nám řečeno,že nárok na podporu nemám. Ale já se dočetla, že se započítává (max.)6 měsíců trvale přípravy na zaměstnání do doby 12 měsíců, které musí mít člověk odporacováno. tudíž, pokus studoval a poté 6 měsíců pracoval, nárok by měl mít . .
  děkuji za odpověď

  1. Nárok na podporu v nezaměstnanosti máte pouze v případě, že v uplynulých 3 letech odpracujete alespoň 12 měsíců (musí se jednat o práci, kde se platí důchodové pojištění, tj. nemůže to být pouze dohoda o provedení práce). Pro studenty pak platí, že jim může být započítáno 6 měsíců studia = musí se ale jednat o řádné denní studium (například dálkové se takto nezapočítává). Obecně by tedy váš přítel na podporu nárok mít mě. Záleží tedy na tom, z jakého důvodu mu úřad práce odmítl nárok na podporu přiznat. Minimálně by měl od úřadu práce dostat vyrozumění o přiznání/zamítnutí nároku na podporu, kde by měl být uveden konkrétní důvod (důvodů k nepřiznání podpory je více a je možné že u vašeho přítele se jedná o něco jiného)

   1. Děkuji za odpověĎ, na vašich stránkách toto sice uvídáte, ale pokud jsem to hledala na strákách úřadů práce, tak tam píšou , že se studium jako náhradní doba nezapočítává, paní nám taky řekla, že nic nedostanem. že nemá odpracováno 12 měsíců, to je ten důvod. a že o ničem neví, že by se studium započítávalo, proto jsem se chtěla opatat, za jak dlouho asi přijde vyrozumnění ajakým způsobem si můžeme stěžovat, dožadovat podporu v tomto konkrétním případě? Navíc máme další problém, já jsem student, přítel ted tedy po škole, po6 měsících v zaměstnání propuštěn, bydlíme v pronajetém bytě, kde nemáme trvalé bydleště, nemáme teďvůbec žádný příjem a nemáme nárok na žádné dávky….

    1. Prověřoval jsem ještě jednou celou situaci a bohužel mají pravdu na úřadu práce. Podle aktuální verze zákona se jako náhradní doba zaměstnání započítává pouze:
     (3) Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba
     a) přípravy osoby se zdravotním postižením k práci (§ 72),
     b) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
     c) osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
     d) osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
     e) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra 35a), nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby35b), pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,
     f) osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).

     Takže bod, který umožňoval započítat i 6 měsíců z doby studia byl zrušen.

     Váš přítel by ale i tak mohl mít nárok na podporu při rekvalifikaci. Pokud se zúčastní nějakého rekvalifikačního kurzu, tak mu může být vyplácena tato podpora (na tu mají nárok i studenti).
     Případně, pokud by se chtěl začít život jako živnostník/podnikatel, může získat nárok na podporu pro začínající podnikatele viz např. zde: http://aktualne.centrum.cz/finance/prace/clanek.phtml?id=682252

 4. Dobrý den
  Pracuji u soukromé firmy, jsem zaměstnán na dobu určitou od 1.dubna do 30.listopadu na opravách živičných povrchů. Tudíš je to sezonní práce.Chci se zeptat,v jaké výši mám nárok na podporu v nezaměstnanosti.Je to také těch 45% z čistého příjmu? Děkuji za odpověď

  1. Podle aktuálního znění zákona dostává sníženou podporu ten, kdo podá výpověď z jiných než “vážných důvodů”. Máte-li pracovní poměr na dobu určitou, pak se ve Vašem případě nejedná o “výpověď”. Tím je i automaticky zajištěno, že případnou podporu v nezaměstnanosti obdržíte v řádné, nesnížené výši. Nižší podpora se totiž poskytuje tomu, kdo ukončí pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnance nebo dohodou, pokud k tomu nevedou vážné důvody. Když ale skončíte – jako vy – pracovní poměr uplynutím sjednané doby nebo např. ve zkušební době, podpora se nekrátí.

 5. Dobrý den. mám dotaz jsem v 5 měsíci těhotenství a jsem dlouhodobě nezaměstnaná ovšem už tak rok nejsem registrovaná na úřadě práce, jak se mohu znovu zaregistrovat nebo co mám udělat proto abych mohla dostávat nějaké sociální dávky? V případě musí to být v místě trvalého bydliště nebo stačí v místě současného bydliště. Děkuji

  1. Zaregistrovat se můžete na úřadu práce v místě trvalého bydliště. Pokud jste ale v uplynulých 3 letech neodpracovala alespoň 12 měsíců, tak na podporu mít nárok nebudete. Dále také pokud jste od poslední registrace na úřadu práce nepracovala tak opět podporu nezískáte.

   Pokud nemáte žádné příjmy, tak vám může vznikat nárok na dávky pomoci ve hmotné nouzi, zde ale záleží na příjmu všech osob ve společné domácnosti, kde žijete. V době 8 – 6 týdnů před očekávaným porodem byste měla nastoupit na 4 letou rodičovskou dovolenou a začít pobírat rodičovský přípěvek.

   1. Problém je v tom, že v místě trvalého bydliště nežiji, jde mi o to, pokud budu
    budu žádat o rodičovský příspěvěk před očekávaným porodem na sociálce mohu žádat
    žádat v Praze a nebo budu muset na adresu trvalého bydliště a musím být
    registrovaná na ÚP nebo mám nárok na příspěvek i bez registrace na ÚP

    1. o sociální dávky musíte žádat v místě vašeho trvalého bydliště. Pro získání dávek pomoci ve hmotné nouzi nemusíte být registrovaná na úřadu práce. Při schvalování nároku se ale posuzuje to, jestli se aktivně snažíte najít si práci a podle toho se pak přizná výše dávky (je rozdíl jestli máte nárok na životní minimum což je 3126 pro jednotlivce nebo na existenční minimum což je 2020 Kč)

 6. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, jestli odchod ze zaměstnání a následná krácená podpora v nezaměstnanosti platí i u zkušební doby? Nikde jsem se to nedočetla.. Přítel týden pracuje v novém zaměstnání, ale jsou tam velké změny ohledně pracovní doby, která se prodlužuje a nemá se jak dostávat domů ze zaměstnání, tudíž by chtěl odejít. Bude se mu na ÚP také krátit podpora? Děkuji

  1. Ano, pokud váš přítel ukončí zaměstnání v rámci zkušební doby bez vážného důvodu (co je vážný důvod je definováno zákonem viz např. https://socialka.eu/podpora-v-nezamestnanosti-2011/), tak bude mít automaticky nižší podporu (to jestli ukončil zaměstnání ve zkušební době, nebo jestli se jednalo o normální zaměstnanecký poměr, nerozhoduje)

 7. Dobrý den,

  Je nějaký rozdíl, když se ukončí PP dohodou ze strany zaměstnance nebo ze strany zaměstnavatele ?
  Bude to mít nějaký vliv na tzv. zkrácenou podporu v nezaměstnanosti ?
  Předem děkuji za odpověď

  S pozdravem Martin Š.

  1. Nic jako ukončení pracovního poměru dohodou ze strany zaměstnavatele neexistuje, dohoda je vždy oboustranná. Buď dá výpověď zaměstnanec, nebo ji dá zaměstnavatel nebo spolu uzavřete dohodu o ukončení pracovního poměru. Pokud je ukončen pracovní poměr dohodou nebo výpovědí zaměstnance bez vážných důvodů, pak je automaticky zkrácená podpora.

 8. Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat,zda pro nárok na podporu musí být odpracován 1 rok v kuse nebo zda se to může během posledních 3 let rozkouskovat? Pracovala jsem v roce 2009 3 měsíce a teď pracuji 9 měsíců, budu mít tedy nárok na podporu pokud dám teď výpověď?

  Děkuji za odpověď

  1. Podmínkou aby součet odpracované doby v uplynulých 3 letech byl právě minimálně 12 měsíců. Pokud toto splňujete, nárok mít budete. Pokud dáte výpověď z jiného než vážného důvodu, bude vaše podpora automaticky jen 40%.

 9. Dobrý den,

  jsem studentka VŠ a 14.7. mě čekají státnice. Zajímalo by mě dokdy jsem student a kdy se mám zaregistrovat na ÚP? Slyšela jsem, že po statnicích mam narok na mesic volna, takze na ÚP bych měla jít az 1. zaří. A poslední otazka je, zda mohu chodit v srpnu na brigady?

  Moc děkuji za odpoved.

  1. Pro středoškolské studenty je tím posledním „studentským“ dnem ten, který je zároveň posledním dnem prázdnin (tj. 31. srpna). U vysokoškoláků je tato doba kratší – trvá jen měsíc po tom měsíci, v němž bylo oficiálně ukončeno studium (tj. po státní závěrečné zkoušce). Takže pokud máte státnice 14.7., tak studentem přestáváte být 31.8.

 10. Dobrý den,

  V období do roku 2006 jsem stále pracovala.Od roku 2006 – 2010 jsem byla na MD. Po skončení MD v březnu 2010 jsem pobírala podporu v nezaměstnanosti. V říjnu 2010 jsem absolvovala rekvalifikační kurz a 7.12.2010 nastoupila do zaměstnání, kde jsem měla smlouvu do 31.12.2010 Nově prodlouženou pracovní smlouvu jsem měla od 1.1.2011 – 31.3.2011, kterou mi následně opět prodloužili, ale zase na další 3 měsíce tudíž do 30.6.2011, samozřejmě znovu se zkušební dobou 3 měsíce.Nyní jsem se dozvěděla, že mi smlouvu neprodlouží z důvodu snižování agenturních pracovníků v daném podniku a tím jsem ne vlastní vinou přišla o práci. Chtěla jsem se zeptat, zda-li budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti.

  Předem děkuji za odpověď Milena

  1. Pokud tomu správně rozumím, tak byste po skončení současné práci měla mít odpracováno přibližně 6,5 měsíce? Pokud tomu tak je, tak budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Zákon požaduje, abyste od posledního pobírání podpory pracovala alespoň 6 měsíců, abyste měla nárok na podporu, což vy, jak se zdá splňujete. Další podmínka je mít v posledních 3 letech odpracováno alespoň 12 měsíců – u vás by se zohlednilo poslední zaměstnání + poměrná část rodičovské dovolené, takže opět byste tuto podmínku měla splňovat. Na podporu v nezaměstnanosti tedy nárok mít budete.

 11. Dobrý den,
  mám dotaz ohledně nároku na podporu v nezaměstnanosti u jedné naší zaměstnankyně. Pracuje u nás od 7.1.2010 a 30.6.2011 jí končí smlouva na dobu určitou. Je to Slovenka a na území ČR nemá trvalé bydliště. Může se zaregistrovat na českém úřadu práce a požádat o podporu v nezaměstnanosti? A pokud ano, na jako výši bude mít v tomto případě nárok?
  Moc děkuji za Vaši odpověď

  1. Jestliže je cizinec účasten sociálního pojištění, tak má nárok na stejné dávky jako občané České republiky. V případě, že vaše zaměstnankyně z výdělečné činnosti odváděla minimálně 12 měsíců sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnananosti v posledních 3 letech, tak má nárok na podporu v nezaměstnanosti. To že nemá trvalé bydliště na uzemí ČR nevadí, . U cizince který je občanem Evropské unie se žádost podává u UP podle adresy trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky. A pokud takový pobyt nemá, rozhoduje adresa místa, kde se na území České republiky obvykle zdržuje.

 12. Dobrý den,chtěl bych se zeptat,zda mám nárok na podporu v nezaměstnanosti. Skoro 7 let sem byl zamestnan ve fabrice,ale dostal sem vypoved z nadbytecnosti,2 mesice vypovedni lhuta,kdy sem byl doma a pobiral plat a ke dni 28.2.2011 mi zkoncil pracovni pomer,dostal 3 mesicni odstupne. V pulce unora sem si udelal zivnost a zacal podnikat. Momentalne se nevede,uvazuji o pozastaveni zivnosti. mam narok na podporu a v jake vysi??

  1. Podle uvedených informací splňujete podmínku, že v uplynulých 3 letech jste odpracoval 12 měsíců, takže byste na podporu měl mít nárok, výše je závislá od vašich příjmů jako OSVČ, pokud není možné příjmy doložit tak se vychází ze zákonem stanoveného minima.

 13. Dobrý den. Mám pracovní poměr na dobu neurčitou,nastoupila jsem na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Končí mi rodičovská dovolená a zaměstnavatel mi dá výpověď pro nadbytečnost,předpoklad nároku na odstupné. Na jakou částku podpory v nezaměstanosti budu mít nárok,až se přihlásim na ÚP?

  1. Pokud dostanete odstupné, tak na žádnou (po dobu, kdy budete pobírat odstupné, nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti). Pokud po skončení rodičovské dovolené (pokud to bylo 3 nebo 4 letá varianta) neodpracujete ani jeden den, pak se výše podpory odvíjí od průměrné mzdy, tj. první dva měsíce 3498,6 Kč, následně pak méně.

 14. Dobry den, byl jsem 10 let zamestnany u jedne spolecnosti. Momentalne odchazim na dohodu a budu si zadat o podporu v nezamestnanosti. Za jake obdobi se mi pocita prumerna cista mzda ? Nekde jsem se docetl, ze je to za posledni tri roky, coz v mem pripade rozhodne neodpovida…

  1. Zohledňují se příjmy v předchozím kalendářním čtvrtletí. Tj. pokud skončíte například v průběhu července, budou se zohledňovat příjmy za duben, květen a červen. Podmínkou nároku je mít odpracováno během uplynulých 3 roků alespoň 12 měsíců. Pokud odcházíte na dohodu bez vážného důvodu, máte nárok pouze na nejnižší podporu ve výši 45 % průměrné mzdy.

 15. Dobrý den, stále se nemohu dopátrat, kde je napsáno, že nemám nárok na podporu v nezam., když:
  – v posledních 3 letech jsem byla zaměstnána min.12 měs.a odváděla jsem důchod.poj.
  – při 1.ev.na ÚP jsem vyčerpala celou podporu (r.2010), v r. 2011 jsem pracovala 4 měsíce 2.3-30.6.2011(1 měs.DPČ,3 měsíce pracovní smlouva na dobu určitou na 3 měsíce – z obojího jsem odváděla zdrav.a důch.poj.)a prac.poměr mně nebyl ukončen ani mnou a ani pro hrubé por.prac.kázně, skončil uplynutím prac.smlouvy,kterou mně zaměstnavatel nemohl prodloužit z důvodu plánovaného snižování stavu zaměstnanců. Nikde jsem nenašla, že se musí odpracovat 1/2 roku – jen v případě, když bych ukončila o své vůli bez vážného důvodu, že se krátí podpora. Proč mně zprostředkovatelka řekla:tu žádost o podporu si ani nedávejte, nemáte odpracováno 1/2 roku…Mám nebo nemám nárok na podporu? Podle mě ano a na plnou…Díky za rychlou odpověď.

  1. Pokud správně rozumím vašemu dotazu tak v roce 2010 jste byla registrovaná na úřadu práce a pobírala podporu v nezaměstnanosti (není ale jasné, jestli jste vyčerpala celou dobu nebo ne?). Následně jste odpracovala 4 měsíce.

   V tom případě se na vás vztahuje tento paragraf: 435/2004 Sb. ZÁKON o zaměstnanosti, § 49, písmeno 1:
   (1) Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 3 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].

   Takže pokud jste nyní odpracovala pouze 4 měsíce, pak máte nárok jen na zbytek podpůrčí doby – pokud jste při předchozím pobírání podpory nevyčerpala celou dobu. Nebo pokud jste v roce 2010 vyčerpala celou podpůrčí dobu, pak na další podporu v nezaměstnanosti, budete mít nárok až po odpracování dalších 2 měsíců.

 16. Dobrý den, chtěla jsem se poradit. V momentální práci mi končí smlouva a dle informací nebude prodloužena. Již před touto prací jsem pobírala PvN po dobu měsíce a 7 dní. Problém je, že v nynější práci nemám odpracováno nových 6 měsíců, bude mi chybět oněch 7 dní, o které jsem nastoupila v měsíci později. Je nějaká změna ohledně vyplácení? Původně platilo, že když jsem nevyčerpala celou podporu, mám po 3 měsících nárok na celou novou, ale nejsem si jistá, jestli teď nemusím mít odpracováno celých 6 měsíců. Děkuji

  1. V tomto případě nemáte nárok na “novou” podporu, ale budete mít nárok na tu “starou”. To znamená, že pokud po skončení současného zaměstnání půjdete na úřad práce, tak vám bude podpora přiznána, ale její délka bude zkrácena o předchozí období (tj. pokud máte nárok na 5 měsíců podpory, tak ji nyní bude pobírat jen 3 měsíce a 23 dní). Výše podpory se pak bude počítat ze současného zaměstnání. Pokud byste odpracovala minimálně 6 měsíců, pak by se jednalo o “novou” podporu.

   1. Děkuji. Ještě bych měla dotaz. Jelikož ke konci smlouvy se koná celofiremní dovolená, někteří z nás nemají dostatek dovolené k dispozici, budeme si muset vzít neplacené volno. Snižuje i to počet odpracovaných dní vzhledem k vypočítání podpory nebo na tyto dny (cca 3) nebere ÚP ohled? Firma nám přislíbila, že nebude dělat v tomto směru potíže a potřebné dny nám případně po domluvě prodlouží…

    1. Vzhledem k tomu že po dobu neplaceného volna za vás zaměstnavatel provádí odvody, měla by se tato doba započítat do nároku na podporu v nezaměstnanosti.

 17. Dobrý den, jsem registrovaná na UP. Chodím na brigády kde si mohu vydělat pouze do 4000Kč. Je možné odejít s UP a pokračovat v brigádách (na dohodu o pracovní činnosti) a sama si platit sociální a zdravoní?
  Děkuji za odpověď

Comments are closed.