Sociální dávky nezávislé na výši příjmu

Sociální dávky nezávislé na výši příjmu

Na sociální dávky, které nejsou závislé na výši příjmu, tzv. dávky netestované, má nárok každý z nás, splní-li podmínku, na kterou je konkrétní dávka vázána. Nejčastěji vyplácenými netestovanými dávkami jsou rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče a pohřebné.

Rodičovský příspěvek

Na výplatu rodičovského příspěvku mají nárok všichni rodiče, kteří přivedli na svět dítě. Nárok na jeho výplatu nastává po ukončení výplaty peněžité pomoci v mateřství, tj. zhruba okolo šestého měsíce věku dítěte. Jestliže matce nárok na peněžitou pomoc v mateřství z důvodu nehrazení sociálního pojištění nevznikl, začíná se vyplácet rodičovský příspěvek již osm týdnů před předpokládaným datem porodu.

Rodiče se sami rozhodují, komu z nich bude příspěvek vyplácen a adresáta je možno opakovaně měnit. Také si lze zvolit dobu, po kterou bude vyplácen, a to od dvou do maximálně čtyř let věku dítěte, přičemž od tohoto rozhodnutí se odvíjí aktuální měsíční výše příspěvku. I toto rozhodnutí je dnes již možno v průběhu trvání nároku změnit.

Omezení platí pouze pro rodiče dětí do dvou let věku, kteří při pobírání rodičovského příspěvku nesmějí využívat předškolní zařízení pro děti po dobu delší než 46 hodin za kalendářní měsíc.

Přečtěte si také:  Změny v sociálních dávkách v roce 2013

Dávky pěstounské péče

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné výchovy, kdy soud – jako zástupce státu – svěřuje pěstounům do péče děti, o které se vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Tyto dávky jsou, jak již název ukazuje, určeny ke krytí nákladů dětí svěřených do pěstounské péče a jako odměna pěstouna. Jsou celkem čtyři, a to příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla.

Pohřebné

Je jednorázově vyplácená sociální dávka, kterou stát přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Její výše je pevně stanovena na částku 5 000 Kč. Náleží té osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, pokud zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze mrtvě narozené děti.