Podmínky podpora: Kdo má nárok na podporu?

Kdo má nárok získat podporu v nezaměstnanosti a jaké musí být splněny podmínky. A mají nárok na podporu i ti kdo nepracovali? Podívejte se na to, kdo a za jakých podmínek má nárok na přiznání podpory v nezaměstnanosti od státu.

Nárok na podporu pro zaměstnané

Každý žadatel o podporu, který odpracoval v rozhodném období (poslední 3 rok) alespoň 12 měsíců nebo kterému může být započítána do této doby jiná činnost tak aby splnil podmínku 12-ti měsíců. Pro nárok na podporu je také nutné podat žádost u příslušného úřadu práce a žadatel nesmí pobírat starobní důchod.

Nárok na podporu pro ty, kdo nepracovali

Pokud žadatel o podporu v nezaměstnanosti nemůže doložit, že odpracoval alespoň 12 měsíců, pak je možnost započítat tzv. náhradní dobu. To se týká třeba absolventů po skončení studia nebo třeba žen po skončení mateřské a dalších. Platí zde tyto podmínky:

  • Studenti / absolventi nemají nárok na započtení doby studia jako tzv. náhradní doba. Pokud tedy neodpracují požadovaných 12 měsíců, nárok na podporu nezískají
  • Matky na mateřské, mají započítanou celou dobu až do 4 roků věku dítěte. Pokud tedy po skončení mateřské nenastoupí do zaměstnání, mají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pokud ale byli na mateřské 3 a více roků, pak se výše podpory nebude počítat z předchozí mzdy, ale stanoví se jen jako násobek průměrné mzdy v ČR (viz příslušný článek)
  • Podporu v nezaměstnanosti mohou získat i ti, kdo v rozhodném období vykonávali dobrovolnickou nebo veřejnou službu. Ale pouze v případě že rozsah dobrovolnické činnosti nebo veřejné služby přesahoval 20 hodin v kalendářním týdnu
  • Nárok na podporu má i ten kdo v rozhodném období pobíral plný invalidní důchod pro postižení ve III stupni.
  • Nárok má i ten, kdo v předchozím období pečoval o osobu, která je tělesně postižená, a odkázána na pomoc další osoby. Musí se ale jednat o postižení ve II, III, nebo IV stupni.
  • A nakonec má nárok i ten kdo pečoval o osobu ve stupni postižení I, která byla mladší než 10 roků.
Přečtěte si také:  Podpora v nezaměstnanosti pro studenty a absolventy