Podmínky podpory v nezaměstnanosti: Kdo nemá nárok?

Přišli jste o práci a budete žádat o podporu v nezaměstnanosti? Víte kdo má a kdo naopak nemá nárok, a jaké musíte splnit podmínky, aby vám byla podpora přiznána? V tomto článku se zaměříme nato, kdo nemá nárok, aby mu byla vyplácena podpora v nezaměstnanosti od státu.

Kdo nemá nárok na získání podpory pro nezaměstnané

  • Nárok nemá ten, kdo nesplní podmínku alespoň 12 měsíců vykonávat práci v předchozích 3 letech, nebo komu nemůže být místo práce započítána jiná činnost (studium, mateřská, invalidní důchod a další případy).
  • Nárok získat podporu tedy nemají třeba studenti, tedy absolventi studia po skončení školy. Aby měli nárok na podporu, musí po skončení školy nebo již v průběhu studia odpracovat alespoň 12 měsíců.
  • Nárok nemají ani ti, kdo v posledních 6-ti měsících před podáním žádosti o podporu byly propuštěni ze zaměstnání z důvodu hrubého porušení pracovně právních předpisů.
  • Nárok na podporu v nezaměstnanosti nebude mít ani ten, kdo v posledních 6-ti měsících opakovaně ukončil sám zaměstnání, které mu před tím zprostředkoval úřad práce.
  • Nárok na podporu nemá nově ani ten, kdo po skončení předchozího zaměstnání má nárok na vyplacení odstupného od bývalého zaměstnavatele.
  • Podpora v nezaměstnanosti se také nevyplácí, pokud je žadatel ve vazbě nebo ve výkonu trestu. Na podporu také není nárok v době pobírání starobního důchodu, nebo jiných sociálních dávek jako dávky v těhotenství, mateřský nebo rodičovský příspěvek, plný invalidní důchod
  • Žadatel o podporu také nesmí vykonávat žádné jiné zaměstnání (což je nová změna od roku 2011, dříve totiž bylo možné provozovat tzv. „nekolidující“ zaměstnání a při pobírání podpory si přivydělat až 4000 Kč)
Přečtěte si také:  Rodičovský příspěvek