Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je dávka určená pro rodiče, kteří pečují o malé dítě.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek

Na tento příspěvek má nárok rodič, který celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku nebo o dítě zdravotně postižené do 10 let věku. Po dobu výdělečné činnosti musí rodič pobírající rodičovský příspěvek zajistit dítěti péči jinou dospělou osobou. Je řada situací, kdy se považuje podmínka péče po celý kalendářní měsíc za splněnou, i když tak tomu ve skutečnosti není.

Dítě, které chodí do školky

Dítě starší dvou let může chodit do mateřské školy a nepřipravíte se tím o rodičovský příspěvek. Děti mladší dvou let mohou navštěvovat školku maximálně ne 46 hodin měsíčně.

Typy rodičovského příspěvku

Od roku 2011 je možnost výběru ze čtyř typů rodičovského příspěvku. V prvé řadě jde o příspěvek tzv. zvýšený (rychlejší čerpání) – 11 400 Kč měsíčně do 2 let věku dítěte, poté základní (klasické čerpání) – 7 600 Kč měsíčně do 3 let věku dítěte, dále snížený (pomalejší čerpání) – 3 800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte. Navíc existuje ještě příspěvek nižší (pro rodiče dětí dlouhodobě zdravotně postižených od 7 do 10 let věku) – 3 000 Kč měsíčně.

Přečtěte si také:  Neplatí vám na děti? Požádejte o exekuci řidičského oprávnění!

Jak zvolit správný typ rodičovského příspěvku

O nejvyšší příspěvek můžete požádat pouze v případě, že jste měli nárok na peněžitou pomoc v mateřství minimálně ve výši 380 Kč za den. O základní příspěvek žádejte v případě, že chcete pobírat rodičovský příspěvek do 3 let věku dítěte, poté dávka zanikne.

Snížený příspěvek žádejte v případě, že máte zájem pobírat rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte. Po čtvrtém roce dávka zanikne. Nezaměstnaný rodič anebo osoba samostatně výdělečně činná, která si neplatí nemocenské pojištění, dostane tento snížený příspěvek automaticky hned od narození dítěte.