Family Parents Children Walking  - Surprising_Shots / Pixabay

Jaké budou podmínky pro přídavky na dítě v roce 2022

Nechte si od státu pomoci ve složité životní situaci a požádejte o přídavek na dítě. Podmínek, které musíte splnit, opravdu není mnoho. Navíc jsou jednoduše formulované a srozumitelné i pro naprosté laiky. Přídavky na dítě lze tedy získat velmi jednoduše.

O přídavky na dítě 2022 je možné požádat na příslušném úřadu práce. Vše je zdarma a pokud si nebudete vědět rady s vyplněním potřebných formulářů, pomohou vám úřednice přímo na přepážce.

Kdo má nárok na přídavky na dítě

Mnohdy si lidé myslí, že příslušnou částku dostane každá rodina nebo naopak jen ta s opravdu velmi nízkými příjmy. Jak už to ovšem většinou bývá – pravda je někde uprostřed. Z oficiálních dokumentů MPSV se dozvíme, že nárok na tento přídavek má nezaopatřené dítě, žijící v rodině, jejíž rozhodný (čistý) příjem je nižší než 3,4násobek životního minima (to se opět počítá pro rodinu a nikoli jen na dítě).

Přídavky na děti v roce 2022

Z toho vyplývá, že každá rodina, která na přídavky na dítě v loňském roce nedosáhla, by si měla letos zkusit zažádat znovu. A proč? Klíč se ukrývá v částce životního minima – ta se totiž každým rokem zvětšuje

Všeobecně také platí, že pokud má alespoň jedna z posuzovaných osob v každém kalendářním měsíci, jež platí pro rozhodné čtvrtletí, příjem z některé z těchto oblastí v minimální výši, náleží dítěti dokonce zvýšená výměra příspěvku. A jaké oblasti to jsou?

• dávky důchodového pojištění,
• podpora v nezaměstnanosti (a podpora při rekvalifikaci),
• samostatná činnost,
• nemocenské pojištění,
• rodičovský příspěvek
• a příspěvek na péči o osobu do 18 let věku.

Částky, které obdržíte, nejsou malé

A na kolik peněz se od státu můžete těšit, pokud bude vše v pořádku a vaše rodina splní potřebné podmínky.

• Věk dítěte 0-6 let: základní výměra 630 Kč / zvýšená výměra 1130 Kč
• Věk dítěte 6-15 let: základní výměra 770 Kč / zvýšená výměra 1270 Kč
• Věk dítěte 15-26 let: základní výměra 880 Kč / zvýšená výměra 1380 Kč

Přečtěte si také:  Sociální dávky 2015

Jak správně podat žádost o přídavky na děti

Nejdříve je nutné vyplnit příslušné formuláře a odevzdat je na úřadu práce. Pokud nechcete návštěvu absolvovat osobně, můžete je odeslat i prostřednictvím datové schránky anebo elektronicky s příslušným elektronickým podpisem. Připravte si také další potřebné dokumenty, které je třeba doložit. Kromě příslušné žádosti a potvrzení o příjmech za čtvrtletí jde obvykle také o:

  • prohlášení osob bez příjmů,
  • doklad o výživném,
  • potvrzení o studiu (u dětí nad 15 let),
  • potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce,
  • potvrzení o neschopnosti přípravy na povolání,
  • vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob.

V některých specifických situací je rovněž nutné doložit potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte a doplňující údaje pro dávky v rámci EU. A pokud bude vaše žádost úspěšná, musíte vše potřebné doložit úřadu každé čtvrtletí.

Vzory vyplněných formulářů ke stažení