Jak je to s podporou v nezaměstnanosti v roce 2020?

Každý, kdo si chce požádat o podporu v nezaměstnanosti by samozřejmě měl vědět, za jakých podmínek je tak možné učinit a na jakou částku má vlastně nárok. V prvé řadě je potřeba, abyste vůbec splnili podmínky, které jsou nutné pro získání podpory v nezaměstnanosti. V našem článku se podíváme na veškeré nutné náležitosti, které se vztahují k aktuálnímu roku 2020.

Co to je podpora v nezaměstnanosti

Nejprve si zkusme podporu v nezaměstnanosti definovat. Co to vlastně je? Jedná se o dávku, nebo chcete-li podporu, která je určena lidem, kteří ztratili zaměstnání. S tím přišli samozřejmě také o stálý příjem. Je to tedy dávka, která má pomoci lidem překonat těžké období bez zaměstnání, a tedy bez vlastních příjmů.

Kdo může podporu v nezaměstnanosti získat?

Podmínkou je, aby takový člověk byl veden na Úřadu práce, a to v rámci evidence uchazečů o zaměstnání. Protože je člověk veden na úřadu práce, tak během pobírání podpory v nezaměstnanosti by se měl daný člověk aktivně zajímat o nalezení nové práce. Zároveň je potřeba splnit i další podmínky, které jsou nutné pro získání podpory. Je to především nutnost:

  • Být občanem ČR s bydlištěm na území naší republiky
  • V uplynulých 2 letech platit sociální pojištění po dobu aspoň 12 měsíců
  • Ke dni přiznání podpory nepobírat starobní důchod
  • Podat žádost o podporu do 3 pracovních dní po ukončení pracovního poměru

Podat žádost o podporu můžete také nejen do 3 pracovních dní po ukončení pracovního poměru, ale také po ukončení náhradní doby zaměstnání. Náhradní dobou zaměstnání se rozumí péče o dítě do 4 let věku, pobírání invalidního důchodu z důvodu invalidity 3. stupně, příprava osoby se zdravotním postižením k práci, péče o osobu závislou, výkon dobrovolnické či jiné veřejné služby s dobou trvání aspoň 20 hodin týdně a trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Přečtěte si také:  Sociální dávky 2015

Co ovlivňuje výši podpory a jak se počítá?

Určitě vás zajímá, jaká vlastně bude výše podpory v nezaměstnanosti. To je ovlivněno hned několika faktory, přičemž do toho výrazně promlouvá předchozí výdělek, ale také forma ukončení zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti vám potom s ohledem na to bude přiznávána v obvyklé nebo ve snížené výši. Obvyklá výše se uznává, pokud došlo k ukončení pracovního poměru:

  • Výpovědí zaměstnavatelem
  • Výpovědí zaměstnance z vážných důvodů
  • Při skončení pracovního poměru na dobu určitou
  • Ukončení dohodou z vážných důvodů

Samotný výpočet podpory není příliš složitý. Potřebujete pouze vědět výši čisté mzdy a případně také výši odstupného, pokud zaměstnanci náleží. Na základě čisté mzdy potom vypočítáte podíl v procentech, který budete v jednotlivých obdobích pobírat ve formě podpory v nezaměstnanosti.

Přišli jste o práci a chcete si půjčit peníze?

Pokud dospějete k tomu, že s podporou v nezaměstnanosti jednoduše nevyžijete, možná vám vyvstane na mysli možnost půjčit si peníze. Bohužel v některých případech dnes už půjčku vůbec nedostanete, což platí například pro půjčky v exekuci. Platí to ale také tehdy, pokud nemáte žádný příjem, tedy i v případě ztráty zaměstnání. Tudíž byste také již půjčku neměli dostat.

Možná vás otázka půjček ale zajímá ještě z jiného důvodu. Takovým důvodem může být ten, když při výpadku příjmů už nějakou půjčku máte. V takovém případě se vám může hodit postup jak zvýhodnit půjčku, abyste ji byli schopni stále splácet. Zde existuje několik způsobů. Patří mezi ně například převedení půjčky k jiné společnosti, kde získáte výhodnější podmínky, ale obecně je vhodnější se domluvit se stávající úvěrovou společností. Například si můžete změnit výši splátek nebo využít možnosti mimořádné splátky. Pokud máte půjček více, můžete je sloučit do jedné výhodnější půjčky.