Sociálka Brno

Sociálka Plzeň

Sociálka Plzeň zajišťuje především služby související s poskytováním sociální dávky podle příslušných zákonů o hmotné nouzi. Sociální úřad dále řeší všechny ostatní dávky a příspěvky, na které mají nárok občané města

Sociálka Brno

Sociálka Kladno

Sociálka Kladno vyřizuje všechny dávky pomoci ve hmotné nouzi, tedy především příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. Sociálka také může zaplatit jednorázové mimořádné výdaje občanů města Kladno,