Jak správně postupovat pro získání sociálních dávek

Systém sociálních dávek je poměrně složitý, zdaleka ne všichni se v něm dokáží zorientovat. Problémem bývá, že nejméně mu často rozumí ti nejpotřebnější a ne vždy na úřadě narazíte na člověka ochotného pomoci. Dokonce se může stát, ž sama pracovnice za přepážkou vám podá nepřesnou či dokonce zcela mylnou informaci, ať již nevědomosti nebo omylem, protože jste nedokázali svou situaci popsat správnými slovy. Na co tedy pamatovat?

Formuláře a papíry

Každá sociální dávka má svůj vlastní předepsaný formulář, který je zapotřebí k žádosti využít. Formuláře bývají ne právě jednoduché a přehledné, proto si je po sobě vždy několikrát překontrolujte, ať vás neochotná úřednice zbytečně opakovaně nevrací na konec fronty žadatelů. Předem si připravte všechny požadované doklady – nemůžete-li je sehnat, nevzdávejte se předem. Některé z nich je schopen si úřad práce, jako plátce sociálních dávek, obstarat i sám – stačí o to jen požádat.

Přečtěte si také:  Kolik je podpora v nezaměstnanosti?

V místě trvalého bydliště

Protože trvalé bydliště má pouze administrativní charakter, není zapotřebí jednat konkrétně s úřadem práce, pod nějž díky němu teoreticky náležíte. Vypracujte a zašlete příslušnému úřadu práce písemnou žádost o možnost jednat o výplatě dávek v místě faktického bydliště, které konkrétně uvedete. Jedná se o standardní postup a neexistuje žáden důvod, proč by vám nemělo být vyhověno.

Orientační výpočet

Pokud si nejste jisti, zda máte na sociální dávky nárok, použijte některou z internetových kalkulaček, kde získáte přibližnou představu. Poslední slovo však má vždy úřad práce, kalkulačka nemůže posoudit vaši situaci naprosto přesně. Proto se může stát, že získáte o něco méně, o něco více, nebo třeba nezískáte nic. Jde vždy skutečně pouze o orientační výpočet.