Sociální dávky hmotné nouze – mimořádná okamžitá pomoc

Sociální dávky hmotné nouze se poskytují osobám, které nejsou schopny zvýšit své příjmy vlastním přičiněním. Na rozdíl od dávek poskytovaných plošně, jako jsou dětské přídavky nebo rodičovský příspěvek, jsou určeny pouze ke krátkodobému překonání potíží. Specifickou roli má dávka mimořádné okamžité pomoci.

Jednorázově

Jak je již z názvu patrné, jde o dávku mimořádnou, která má svému příjemci pomoci překonat okamžitou mimořádnou těžkou situaci. Přestože v některých případech a za určitých podmínek ji lze vyplatit opakovaně, v žádném případě se nebude jednat o pravidelnou měsíční výplatu. Poskytnutí této dávky bude vždy znovu samostatně posuzováno a je vyplácena účelově.

Její poskytnutí si není možno ze zákona nárokovat, záleží vždy na posouzení konkrétní situace. V případě, že požádáte o tuto dávku, počítejte s tím, že úřady budou provádět šetření ve vaší domácnosti a velice podrobně zjišťovat vaši celkovou sociální situaci.

Kdy žádat

Dávka má velice široké spektrum využití. Pravidelně se na úřady obracejí lidé postižení nějakou přírodní katastrofou, ale bývá také přiznávána vězňům propuštěným z výkonu trestu nebo osobám propuštěným z ústavní nebo ochranné výchovy.

Přečtěte si také:  Změny v sociálních dávkách v roce

Využívají ji také rodiče samoživitelé, či nezaměstnaní, kterým vznikla potřeba uhradit nějaký nezbytný jednorázový výdaj, který si nemohou dovolit uhradit tak říkajíc ze svého – pořízení či oprava nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby a základní vybavení domácnosti, náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte.

Za nezbytný jednorázový výdaj však bude považována i úhrada nákladů spojených se zaplacením správních poplatků a jízdným při zařizováním nového zaměstnání. A takovýmto žadatelům jistě bude vyhověno s radostí.