Přídavky na dítě formulář ke stažení

Pro přiznání sociální dávky (přídavky na dítě) je nutné podat žádost k příslušnému odboru sociální péče na vašem městském nebo obecním úřadě. Pro vyplnění žádosti můžete využít formulář pro přídavky na dítě.

Online formulář

Pokud si chcete formulář pro přídavky na dítě vyplnit online a následně jej vytisknout, můžete použít online formulář MPSV. Tento formulář je dostupný přímo na stránkách MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz). Díky tomu máte jistotu, že se bude jednat o správnou a aktuální verzi, která bude obsahovat všechny potřebné údaje. Po vyplnění online formuláře si jej můžete vytisknout nebo jej dokonce odeslat elektronicky.

Tištěný formulář

Pokud nechcete vyplnit formulář online, můžete si stáhnout formulář v PDF dokumentu třeba z tohoto odkazu: Přídavky na dítě formulář 2019 (PDF). Tento formulář si opět můžete vyplnit buď na počítači a vytisknout nebo si jen nejprve vytisknout a následně jej vyplnit ručně.

Originální formulář

Všechny formuláře je pak samozřejmě možné získat přímo na konkrétním pracovišti sociálního úřadu ve vašem městě nebo obci. Pokud si nejste jisti jak vyplnit formulář správně, pak si jej můžete vyzvednout přímo tam a požádat o pomoc při vyplnění žádosti.

Přečtěte si také:  Jaké budou podmínky pro přídavky na dítě v roce 2022

Co budete potřebovat pro podání žádosti?

Kromě vyplněného formuláře, budete muset k žádosti přiložit i další doklady a potvrzení. Při podání žádosti budete muset doložit svou totožnost a také budete muset doložit rodný list pro dítě, u kterého budete žádat o přiznání dávky.

Pokud dítě studuje, pak musíte doložit i potvrzení o studiu. Dále si také musíte připravit doklad o výši ročního příjmu vás a případně i dalších osob, které jsou posuzovány společně pro účely přiznání této dávky.

Kdo má nárok na přídavky na dítě?

Dříve než se pustíte do vyplňování formulář žádosti o přídavky na dítě, tak byste si měli spočítat, jestli na tyto sociální dávky vůbec máte nárok. Pro dávky na dítě totiž platí omezení, nedostanou ho automaticky všichni, kdo mají dítě.

Nárok mají pouze rodiny, jejichž příjmy v uplynulém roce nepřesahovaly 2,4 násobek životního minima. Pokud jsou celkové příjmy rodiny vyšší, než je životní minimum, pak nárok na přídavky na dítě nevzniká.