Na čem závisí variabilita rodičovského příspěvku?

Že lze čerpat rodičovský příspěvek po různě dlouhou dobu v různé výši, už všichni vědí. Panuje však značná nejistota v tom, jak lze čerpanou částku rozdělit a v jaké výši měsíční příspěvky očekávat.

Co není pravda

Rodičovský příspěvek rozhodně nelze vybrat v celkové výši na ruku ihned poté, kdy na něj rodičům vznikne nárok. Nelze v rodině čerpat více rodičovských příspěvků současně, nelze ani, očekáváte-li narození druhého potomka, dočerpat předchozí a stále běžící rodičovský příspěvek dočerpat do plné výše a začít pobírat druhý. Rozhodně není pravdou, že by sociálně slabí mohli čerpat příspěvek v nejvyšších možných dávkách a po ukončení výplaty dále žádat sociální dávky.

Kdo a v jaké výši

O rodičovský příspěvek může zažádat jeden z rodičů po ukončení mateřské dovolené. Jeho celková částka k čerpání je 220 000 korun bez ohledu na to, na jak dlouho bude její výplata rozvržena. Lze se rozhodnout pro dobu 2 – 4 roky, ale!…. Rozhodovat se nemůžete pouze na základě vlastní úvahy. Výše měsíční dávky nesmí překročit 70% výše hrubé mzdy toho z rodičů, jehož plat je vyšší, zároveň je měsíční splátka omezena minimální i maximální výší, a to 5 116 a 11 500 korun. V průběhu čerpání lze jeho dobu i výši příspěvku v těchto limitech opakovaně měnit.

Přečtěte si také:  Nárok na přídavky na děti

Co očekávat v budoucnu

Budoucnost rodičovského příspěvku je momentálně silně nejistá, rodiče pečující doma o dítě údajně stát stojí příliš mnoho peněz.

Stát zvažuje se tedy jeho zkrácení na dobu pouhého jednoho roku, kdy ušetřené finance by měly být investovány do nové infrastruktury školek a jeslí, o kterých se však opakovaně dozvídáme, že pobyt dítěte v takovýchto zařízeních stát dotuje velice vysokými částkami.