Životní minimum 2013

Životní minimum upravuje zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Konkrétní částky každoročně stanoví nařízení vlády. Životní minimum je minimální hranice peněžních příjmů pro výživu a ostatní náklady na osobní potřeby.  S životním minimem se setkáte i během soudní praxe, při vyměřování alimentů a při výpočtu nezabavitelné částky u exekučních příkazů. Do životního minima se nezahrnují nezbytné náklady na bydlení.  Pokud nedosahujete příjmu stanoveného životního minima, pohybujete se ve stavu hmotné nouze a máte nárok požádat o různé sociální dávky k vylepšení vaší situace, popř. situace celé vaší rodiny. Podle vašeho příjmu bude rozhodnuto o výši většiny dávek ze státní sociální podpory.

Částky životního minima platné od 1. ledna 2013 za měsíc:

 • jednotlivec – 3410 Kč
 • první dospělá osoba v domácnosti – 3140 Kč
 • druhá a další dospělá osoba v domácnosti – 2830 Kč
 • pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let – 1740 Kč
 • pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let – 2140 Kč
 • pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let – 2450 Kč

Od 1. ledna 2007 tvoří životní minimum pouze jednu část z předchozích dvou. Celkové  životní minimum domácnosti se zjistí součtem životních minim všech členů. Výše životního minima  podléhá skutečnému vývoji spotřebitelských cen, jestliže nárůst nákladů na výživu a na jiné  základní osobní potřeby převýší v určeném rozhodném čase pět procent. Částky životního a také existenčního minima však má právo vláda zvýšit i mimo tento termín, pokud dojde k mimořádným okolnostem. Pravidelná valorizace probíhá vždy k 1. lednu v roce.

Přečtěte si také:  Změny v sociálních dávkách v roce 2013

Životní minimum 2013

Životní minimum 2013 tvoří součet všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti. Mezi společně posuzované osoby patří rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, manželé, rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, jestliže užívají byt s rodiči a neposuzují se s ostatními jedinci. Řadí se sem i jiné osoby společně užívající byt, když neprohlásí písemnou formou, že spolu trvale nežijí a neuhradí náklady na vlastní potřeby. Mezi společně posuzované osoby náleží i ty zdržující se mimo byt, protože se soustavně připravují na budoucí povolání, nebo mají zdravotní nebo pracovní povinnosti.

Jaké započitatelné příjmy se posuzují pro životní minimum 2013? Náleží sem čisté příjmy z podnikání, z pronájmu, z pracovní činnosti, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, výživné, podpory v nezaměstnanosti, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody aj. Nebude se sem zahrnovat příspěvek na bydlení, náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelných pohrom, peněžní pomoc obětem trestné činnosti, sociální výpomoci od zaměstnavatele, podpory z nadací a občanských sdružení, ze stipendií, odměn za darování krve, daňového bonusu, dávek sociální péče poskytovaných ze zdravotních důvodů nebo zvláštní příspěvek k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa.

5 comments

 1. Dobrý den,
  můžete mi zdělit prosím, kolik je životní minimum na rok 2013 pro jednotlivce?
  Děkuji za zprávu, s pozdravem V. Littera.

  1. 3410 kč
   upřímně vás lituji, jelikož nevím co člověk může zvládnout s 3 a půl tisíci na měsíc (zvýšili DPH, cena potravin, byt a všechno kolem)
   A s dítětem, které jde zrovna na střední školu (dojíždění, knížky, jídlo, atd.)

   5 590 Kč, což je dost málo.

 2. Dobry den chtela bych se zeptat jakto, ze kdyz jsem musela kvuli tehotenstvi prerusit skolu, tak nemam az do porodu narok na zadny davky?

  1. Nevím to s jistotou,
   ale nejspíše proto, že jste byla doposud studentka a studenti nemají nárok na žádné dávky (stát za ně platí jen zdravotní a sociální).
   Jinak ať je dítě zdravé a máte jen radost

 3. Dobrý den, mám dotaz ohledně syna.V první polovině roku 2012 bral podporu v nezaměstananosti,potom tři měsíce pracoval na dohodu,ale koncem listopadu dohoda ukončena.Čili nyní nemá žádné finanční prostředky. V domácnosti žije s přítelkyní, která má dvě nezaopatřené děti, její měsíční příjem se pohybuje kolem 10000Kč + alimenty 4000Kč.
  Prosím o radu, zda má syn nárok na nějakou peněžitou podporu.Moc děkuji Marie

Comments are closed.