Přídavky na dítě 2013

Přídavek na dítě se řadí mezi základní dlouhodobé dávky, které se dávají rodinám s dětmi, pokud si o ně požádají a vznikne na ně nárok. Získat ho mohou rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Posléze záleží na věku vašeho dítěte, dětí. Poskytuje se měsíčně ve třech různých výších pro každé nezaopatřené dítě.

Dítě do 6 let:     500 Kč

Dítě 6 – 15 let:  610 Kč

Dítě 15 – 26 let: 700 Kč

O přídavky na dítě můžete zažádat na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR, v závislosti na místě vašeho trvalého bydliště. Vaše žádost musí být podána písemně na jenom na na tiskopisech předepsaných MPSV.

Přídavky na dítě 2013

Dávky pěstounské péče

Od 1. ledna 2013 dávky pěstounské péče přestaly patřit do dávek státní sociální podpory. Dávky pěstounské péče obsahuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

V případě pěstounské péče se posuzuje pečování o dítě osobou v evidenci k vykonávání pěstounské péče na přechodnou dobu a osobou pečující, která je pěstounem (ne na přechodnou dobu), byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, před soudním rozhodnutím, zaobírajícím se svěřením dítěte do pěstounské péče, došlo k dočasnému svěření do péče osoby se zájmem stát se pěstounem. Dále mohou příspěvky nárokovat poručníci dětí, jestliže o ně osobně pečují a osoby mající v osobní péči dítě bez vyživovací povinnosti po čas soudního řízení až do ustanovení poručníkem.

Přečtěte si také:  Sociálka Beroun

Nárok na příspěvek k úhradě potřeb dítěte vzniká pro nezletilé a nezaopatřené dítě, které bylo svěřeno do pěstounské péče. Za jeden kalendářní měsíc získáte peníze na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči ve výši 4 500 Kč pro dítě ve věku do 6 let, 5 550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let, 6 350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let, 6 600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

One comment

  1. dobrý den ,mám dotaz, když dítě student 19 let bere přídavky a má dietu a léky které jsou drahé trvale ..má nárok na nějaký příspěvek na dietu nebo léky\,,,? nepobíráme soc.dávky hmotné nouze.máme jeden příjem dva dospělí dvě děti 7 a 19-

Comments are closed.