Pěstounská péče

Do pěstounské péče se dávají děti, o které se jejich rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Soud může stanovit jako alternativní způsob výchovy pěstouny. Dítě pak nemusí pobývat v Dětském domově, či kojeneckém ústavu. Získá náhradní rodinu, avšak nepřerušuje vazby na svou původní rodinu.

Dlouhodobá finanční podpora pěstounských rodin

Pěstouni mají nárok na Odměnu pěstouna, což je dávka určena pěstounům jako odměna za vykonávání pěstounské péče. Výše odměny je stanovena na výši částky životního minima jednotlivce, což je 3 126 Kč za každé svěřené dítě. Další dávkou na kterou mají pěstouni nárok je Příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Na tuto dávku mají nárok pokud mají svěřené dítě do 18 let věku.

Jednorázové dávky pro pěstouny

Přídavek při převzetí dítěte. Děti často, když do rodiny přicházejí, nemají žádné vlastní věci. Rodině tak vznikají příchodem dítěte vyšší náklady . Tato dávka je jednorázová a její výše činí: 8 000 Kč pro dítě do 6 let, 9 000 Kč pro dítě od 6 do 15 let a 10 000 Kč pro dítě nad 15 let.

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla může pěstoun dostat pokud má ve své péči nejméně čtyři děti. Toto auto nesmí používat pro svou výdělečnou činnost. Příspěvek je poskytován ve výši 70% z ceny vozidla, nejvýše však 100 000 Kč.

Přečtěte si také:  Sociální bydlení aneb jak přežít sám s nízkým příjmem

Kdy a jak

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměna pěstouna se pobírá po dobu, kdy jsou děti v pěstounské péči. Pokud studují tak maximálně do 26 let věku. Příspěvek na převzetí dítěte a na zakoupení vozidla jsou jednorázové příspěvky.

Dítěti v pěstounské péči i pěstounovi náleží samozřejmě i další dávky státní sociální podpory, např. přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a další.

Žádosti o dávky vyřizují Úřady práce podle místa trvalého bydliště. Podávají se na příslušných tiskopisech, které je možno si vyzvednout přímo na místě.

Nárok na dávky zaniká po uplynutí 3 měsíců ode dne, za který dávka náleží. U jednorázových dávek (např. příspěvek na převzetí dítěte) zaniká nárok uplynutím 1 roku ode dne, za který dávka náleží.