Příspěvky pro nemohoucí občany

Pečovatelská služba zajišťuje péči o občany, kteří nejsou soběstační. Může se jednat o osoby invalidní, nemohoucí, postižené nebo staré lidi. Aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí a nemuseli do žádného zaopatřovacího ústavu, je zde možnost sjednat si pečovatelskou službu, kterou zajišťují obce a okresní úřady ve svých územních obvodech, nebo nestátní organizace. Pečovatelská služba se poskytuje za plnou i částečnou úhradu s přihlédnutím k věku, zdravotnímu stavu, příjmu a majetkovým poměrům občana a jeho rodinných příslušníků. Pečovatelská služby se zahajuje na návrh a doporučení ošetřujícího lékaře.

Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu

Pokud pečujete o osobu blízkou nebo jinou osobu a ta je převážně, nebo úplně bezmocná, vzniká nárok na příspěvek. Příspěvek náleží též rodiči pečujícímu osobně, celodenně a řádně o nezletilé dítě starší jednoho roku, které je dlouhodobě těžce zdravotně postižené – vyžadující mimořádnou péči. Poživatel plného invalidního důchodu, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu naopak nemá nárok na příspěvek, jestliže výše jeho důchodu, popřípadě souběhu důchodů, přesahuje výši tohoto příspěvku. Dávka se poskytuje opakovaně měsíčně po dobu splňování podmínek nároku.

Přečtěte si také:  Jak správně postupovat pro získání sociálních dávek

Příspěvek na provoz motorového vozidla

Tento příspěvek je další dávkou, která pomůže při péči o nemohoucí občany. Jedná se o jednorázový peněžitý nárokový příspěvek na období kalendářního roku k hrazení nákladů na provoz motorového vozidla těžce zdravotně postiženého občana. Vyplácí se jedenkrát ročně. Pro každý rok je třeba podávat novou žádost. Žadatelem a příjemcem dávky je vždy držitel motorového vozidla.