Sociální dávky 2015

Sociální dávky 2015 se poskytují buď v závislosti na výši příjmu – přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné anebo jako dávky netestované, kam patří rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče a pohřebné. Pokud splňujete podmínky nároku na příspěvek nebo přídavek, požádejte si na Úřadu práce. O sociální dávky může požádat jen fyzická osoba splňující podmínky k poskytnutí dávky podle §3 zákona č. 117/1995 Sb.

Rodičovský příspěvek 2015

Na rodičovský příspěvek vzniká nárok po narození dítěte či po ukončení mateřské dovolené. 220 000 Kč se dělí na měsíční dávky v době od dvou až 4 let od narození dítěte či po ukončení mateřské dovolené. Vlastně se jedná o náhradu mzdy pro jednoho rodiče, který se bude o dítě starat na plný úvazek.

Od 2 let věku dítěte se dá také pobírat rodičovský příspěvek na dítě, které dochází do jeslí nebo školky na celý den. Rodičovský příspěvek je možné pobírat na nejmladší dítě v rodině.

Přídavek na dítě 2015

Mezi sociální dávky patří také přídavky na dítě. Nárok na přídavky na dítě vzniká, jestliže rodina s nezaopatřeným dítětem nemá příjmy na 2,4 násobek životního minima. Dávky se vyplácí měsíčně. Výše příspěvku na dítě závisí na jeho věku. Dětem do šesti let náleží suma 500 Kč měsíčně, dětem od šesti do 15 let dělá částka příspěvku 610 Kč měsíčně a do 26 let jde o 700 Kč měsíčně.

Přečtěte si také:  Přídavky na dítě 2013

Podpora v nezaměstnanosti 2015

Podpora v nezaměstnanosti se nárokuje v době, kdy přijdete o práci. Na rok 2015 nebyly provedeny žádné změny. Částka závisí na tom, kolik je vám let a jak došlo k opuštění zaměstnání. Maximálně získáte 11 měsíců podpory a první 2 měsíce obdržíte 65 % vaší průměrné mzdy. Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká až si odpracujete 12 měsíců.

Příspěvek na bydlení 2015

Příspěvek na bydlení 2015 získáte tehdy, když tvoří náklady na bydlení více než třetinu příjmů domácnosti. K podmínkám se řadí trvalé bydliště nahlášené na adrese, kde se příspěvek čerpá. Příspěvek na bydlení je možný dostat ve výši až 70 % nákladů na bydlení, v Praze 65 %.