Umíte si vypočítat životmní minimum pro svoji rodinu?

To, jaké je vaše životní minimum má rozhodující vliv na různé sociální příspěvky, přídavky nebo doplatky. Nárok na přiznání různých typů podpory se odvíjí právě od toho, jaké je pro jednotlivce nebo pro rodinu stanoveno životní minimum a od jeho násobků.

To se týká třeba přídavků na dítě, kde je rozhodná hranice 2,4 násobek životního minima, je to i záležitost porodného kde se jedná opět o 2,4 násobek. O životní minimum se opírá i sociální příspěvek pro rodiny, které pečují o dlouhodobě nemocné dítě, nebo kde je jeden z rodičů zdravotně tělesně postižený. I tady se zvažuje životní minimum a pro přiznání příspěvku nesmí překročit příjmy rodiny dvojnásobek této částky

Výpočet životní minimum pro jednotlivce

U jednotlivce je výpočet životní minimum jednoduchá věc. Jednotlivec má nárok jen na základní částku 3126 Kč nebo případně na 2020 Kč jako existenční minimum. Pokud jsou příjmy jednotlivce (různé dávky, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, důchod atd.) nižší než vypočítaná částky, má nárok na různou sociální podporu

Přečtěte si také:  Co dělat, pokud vám hrozí exekuce na mzdu

Výpočet životní minimum pro rodiny

Pro rodiny se výpočet provede tak, že se sečtou všechny částky, které přísluší jednotlivým členům rodiny nebo případně i všem ostatním osobám, které jsou posuzovány společně. U rodiny se pak pro výpočet zohledňují tyto částky:

  • První dospělá osoba v domácnosti = 2880 Kč
  • Druhá a další a každá dospělá osoba = 2600 Kč
  • Dítě do 6-ti let = 1600 Kč
  • Dítě 6 – 15 let = 1960 Kč
  • Dítě 15 – 26 let = 2250 Kč

Prostý součet těchto částek dává výsledné životní minimum celé rodiny. Proti této částce se pak posuzují i všechny další příjmy a dávky, a je posuzován nárok na přiznání podpory nebo třeba na doplatek do životního minima.