Změny v sociálních dávkách v roce

Podobně jako každý rok, i od 1. 1. 2014 dochází k několika změnám v oblasti sociálních dávek. Některé tyto změny jsou pouze drobnějšího charakteru, jiné pak mohou mít pro příjemce státní sociální podpory zásadnější dopad.

Změny v sociálních dávkách v roce 2014

Zrušení sKarty

Jednou ze zásadních změn je zrušení sKarty, která začínala teprve v roce 2012 a měla sloužit jako jediný způsob pro výplatu všech sociálních dávek a pro osoby se zdravotním postižením jako doklad o postižení. Tento způsob však byl neefektivní a dlouhodobě kritizovaný, proto od prvního května 2014 již sKarta nebude fungovat jako průkaz, ani jako způsob pro výplatu sociálních dávek. Tato změna se týká 277 tisíc lidí, kteří kartu v předchozích dvou letech dostali. Osoby se zdravotním postižením, u kterých měla sKarta i funkci průkazu, si budou muset vyřídit nový doklad.

Průkazy osob se zdravotním postižením

Nově budou existovat tři kategorie posuzování nároku na průkaz OZP. Průkaz TP – osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti či orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Průkaz ZTP – osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Průkaz ZTP/P – osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo s úplným snížením pohyblivosti či orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Přečtěte si také:  Dětské přídavky aneb praktické informace do života

Příspěvek na mobilitu

U nových žadatelů, kteří budou žádat o příspěvek až po 1. lednu 2014 bude nárok na příspěvek podmíněn získáním nového průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Ti, kdo tento příspěvek již dostávají, jej budou dostávat dál jako doposud.