Sociální dávky 2013

Systém státní sociální podpory upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon se zabývá přídavky na dítě, rodičovským příspěvkem, příspěvkem na bydlení, porodným a pohřebným.

Dávky pěstounské péče 2013
S účinností od 1. ledna 2013 nepatří do dávek státní sociální podpory a upravuje je zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Pohřebné 2013
Pohřebné může nárokovat osoba, vypravující pohřeb nezaopatřenému dítěti, či osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Podmínkou je trvalý pobyt zemřelého na území České republiky. Pohřebné činí 5 000 Kč.

Přídavky na dítě 2013
Přídavky na dítě tvoří základní dlouhodobou dávku pro rodiny s dětmi. Nárok mohou uplatňovat rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Poskytují se měsíčně, ve třech výších pro nezaopatřené děti – do 6 let 500 Kč, 6 – 15 let 610 Kč a 15 -26 let 700 Kč.

Rodičovský příspěvek 2013
Rodič si může nárokovat rodičovský příspěvek, pokud osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Mže čerpat peníze až do částky 220 000 Kč, nejpozději do čtyřech let dítěte.

Přečtěte si také:  Přídavky na dítě 2012

Kde zažádat o sociální dávky 2013?
Žádosti o různé dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory získáte na  kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR. Zajděte na příslušný Úřad práce podle vašeho místa trvalého pobytu a vezměte si potřebné formuláře. Pracovníci vám také ochotně poskytnou informace, které vás zajímají v souvislosti se sociálními dávkami 2013. Další informace seženete i na webových stránkách, kde jsou k dispozici i formuláře k vytištění. Žádosti o dávky se musí podávat pouze na tiskopisech předepsaných MPSV.

Nárok na sociální dávky mají jenom fyzické osoby, které společně s posuzovanými, mají trvalý pobyt jako občané nebo cizinci na území České republiky. Cizinci nemající trvalý pobyt v České republice se stávají oprávněnými osobami po uplynutí 365 dní ode dne nahlášení k pobytu.