Dávky pěstounské péče

Na dávky pěstounské péče mají nárok ti, kteří pečují o dítě svěřené do pěstounské péče a jsou vedeni v seznamu osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči. Sociálních dávek pěstounské péče je několik.

Mezi dávky pěstounské péče patří:

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek na převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení motorového vozidla, příspěvek při ukončení pěstounské péče.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Na tuto dávku má nárok každé nezaopatřené dítě, které je svěřeno do pěstounské péče i ve věku dospělosti, pokud je nezaopatřené. Částka se počítá podle věku dítěte. Výše tohoto příspěvku se stanoví na 2,3 násobek životního minima dítěte.

Přídavek při ukončení pěstounské péče

Na tuto jednorázovou dávku má nárok každé dítě po ukončení pěstounské péče. Při dosažení zletilosti a ukončení platby příspěvku pěstounské péče. Výše této sociální dávky v roce 2013 je 25 tisíc korun.

Zdravotně postižené dítě

Pokud je dítě svěřeno do pěstounské péče a současně je zdravotně postižené a závislé na pomoci jiné osoby jsou příspěvky pěstounské péče vyšší. Jejich výše závisí na stupni postižení a věku dítěte. Stupně postižení se dělí do 4 kategorií – lehká závislost, středně těžká, těžká a úplná závislost. Přičemž věkové kategorie jsou do 6 let, 6 – 12 let, 12 – 18 let a 18 – 26 let.

Přečtěte si také:  Co dělat, když jste matka samoživitelka?

Odměna pěstouna

Odměna pěstouna je finanční odměna osobě, která pečuje o cizí dítě v pěstounské péči. Výše odměny je součin životního minima jednotlivce a koeficientu 1,0 za každé svěřené dítě. Tj. 3 410 Kč měsíčně za jedno dítě. Pokud pěstoun pečuje o 3 svěřené děti, nebo o dítě závislé na pomoci jiných, je jeho odměna za měsíc součin částky životního minima a koeficientu 5,5. Za každé další dítě se odměna zvyšuje o 0,5 životního minima na jednotlivce.