Porodné aneb, co jste možná nevěděli

O sociální dávce zvané porodné už jste zřejmě slyšeli. Víte však, kdo na ni má nárok a komu její vyplacení úřady zamítnou? Rozhodně se nejedná o zcela zanedbatelnou částku a vzhledem k výši výdajů, které provázejí založení rodiny, jde pro většinu rodin o vítanou finanční injekci.

Spočítejte si s námi, zda i vy patříte podle našich zákonodárců mezi osoby potřebné či zda si musíte vystačit sami.

Příjemce

Porodné mohou získat rodiče nebo osamělá matka, která přivedla na svět živé dítě. Příjemcem této sociální dávky určené na pokrytí nákladů spojených s narozením dítěte je vždy matka, pouze v případě, že matka dítěte zemřela, přechází tento nárok na otce.


V případě, že dítě do věku jednoho roku věku převezme do trvalé péče nahrazující péči rodičovskou jiná osoba, vzniká jí nárok na výplatu porodného za stejných podmínek jako matce, respektive otci, pokud nebylo porodné již dříve vyplaceno, neboť porodné se zásadně přiznává jen jednou.

Přečtěte si také:  Vdovský důchod - když zemře manžel…

Výše příjmů

Porodné rodičům náleží, pokud jejich příjmy ve čtvrtletí předcházejícím narození dítěte nepřekročily 2,4 násobek životního minima. Tzn. narodí-li se dítě v listopadu, rozhodným obdobím pro výpočet příjmů jsou měsíce červenec, srpen, září, stejně jako u dětí narozených v říjnu a prosinci. Do tohoto příjmu se ale nezapočítávají rodičovský příspěvek ani dětské přídavky, započtena však bude případná podpora v nezaměstnanosti i invalidní, sirotčí nebo starobní důchod.

Podstatná informace – o vyplacení porodného můžete úspěšně požádat jen při narození prvního dítěte v rodině!

Výše dávky

Máte-li na výplatu porodného nárok, obdržíte dávku vždy ve stejné výši již bez dalšího zohledňování skutečné výše příjmů. Pro první živě narozené dítě porodné činí pro letošní rok 13 000 korun. Narodí-li se dvojčata či vícerčata, bude také porodné zvýšeno, a to na částku 19 500 Kč.