Dětské přídavky aneb praktické informace do života

Dětské přídavky jsou dávkou, která se v různých podobách vyskytuje téměř ve všech vyspělých zemích. V mnohém se však jejich výplata liší. Česká republika patří k těm zemím, které jsou ochotny podporovat děti a mladé lidi po poměrně dlouhou dobu – až do 26 let věku, pokud studují. Zároveň však pouze děti z rodin tak říkajíc sociálně potřebných, a to relativně nízkou částkou.

Jak vyřídit přídavky?

Přídavek na dítě je dlouhodobá sociální dávka, proto se žádost o její poskytnutí podává jen jednou ročně na předepsaném formuláři na kontaktním místě Úřadu práce. Doložit je třeba veškeré příjmy všech společně posuzovaných osob za předcházející kalendářní rok, a to včetně přijatého výživného, důchodů a příjmů z jiných zdrojů nežli od oficiálního zaměstnavatele.

U dětí ve věku nad 15 let je potřeba doložit také nové potvrzení o studiu, které zakládá nárok na čerpání této dávky.

Komu kolik?

Přídavek na dítě je sociální dávka, která se vyplácí pouze těm žadatelům, u nichž průměrné měsíční příjmy všech společně posuzovaných osob nepřesáhly hranici 2,4 násobku životního minima. Opustil-li vás například manžel, neváhejte tuto skutečnost pracovnici na kontaktním místě oznámit a požádejte o vyloučení jeho osoby z okruhu společně posuzovaných. Ačkoli se jedná o komplikovaný administrativní úkon, lze toho docílit a může vám to při výpočtu nároku na přídavky i další sociální dávky výrazně pomoci.

Přečtěte si také:  Rodičovský příspěvek v roce 2013

Přídavky na děti jsou vypláceny ve třech různých výších pro každé nezaopatřené dítě. Děti do šesti let věku mají nárok na přídavek ve výši 500 korun měsíčně, děti od šesti do patnácti let na přídavek ve výši 610 korun a nezaopatřené děti od patnácti do dvaceti šesti let na 700 korun měsíčně.

Přídavky na děti jsou u nezletilých dětí vypláceny osobě, která s dítětem žije ve společné domácnosti a pečuje o něj, dospělé nezaopatřené děti si musí žádost o tuto dávku podat a vyřídit samy.