mother, daughter, sunset

Peněžitá pomoc v mateřství – mateřská dovolená

Mateřství je jedním z nejdůležitějších období v životě ženy. Tento čas přináší mnoho radosti, ale také značnou míru zodpovědnosti a starostí. V České republice je naštěstí systém sociální podpory nastaven tak, aby novopečeným rodičům poskytl finanční jistotu a umožnil jim se plně věnovat péči o své dítě. Jednou z forem této podpory je peněžitá pomoc v mateřství neboli mateřská dovolená.

Co je to peněžitá pomoc v mateřství?

Peněžitá pomoc v mateřství (dále jen PMM) je státní příspěvek, který má za cíl nahradit část přijmu zaměstnané ženy během období, kdy nemůže pracovat kvůli těhotenství a následné péči o novorozence. Mateřskou dovolenou si mohou čerpat i samostatně podnikající ženy nebo studentky, pokud splňují určité podmínky.

Jak dlouho trvá mateřská dovolená?

Délka mateřské dovolené zahrnuje období 6 týdnů před porodem a 8 týdnů po něm, tedy celkem 14 týdnů. V případě dvojčat nebo více dětí se doba prodlužuje na 22 týdnů. Otcové mohou čerpat otcovskou dovolenou, která trvá 7 dní a je poskytována ve formě otcovského příspěvku.

peněžitá pomoc v mateřství, - mateřská dovolená
Peněžitá pomoc v mateřství – mateřská dovolená

Peněžitá pomoc v mateřství – jaká je její výše

Výše PMM závisí na průměrném denním vyměřovacím základu ženy za posledních 12 měsíců před nástupem na mateřskou dovolenou. V prvních šesti týdnech mateřské dovolené činí PMM 100 % průměrného denního vyměřovacího základu, poté je to již jen 70 %.

Kdo má nárok na peněžitou pomoc v mateřství?

Nárok na PMM mají zaměstnané ženy, které jsou účastnicemi nemocenského pojištění alespoň 270 dnů během dvou let před nástupem na mateřskou dovolenou. Samostatně podnikající ženy a studentky musí být účastnicemi nemocenského pojištění alespoň 180 dnů během posledního roku před nástupem na mateřskou dovolenou.

Jak žádat o peněžitou pomoc v mateřství?

Žádost o PMM se podává u zdravotní pojišťovny, u které je žena pojištěna. Žádost se podává nejdříve 6 týdnů před plánovaným porodem a nejpozději do 8 týdnů od narození dítěte. K žádosti je nutné přiložit lékařské potvrzení o těhotenství, potvrzení zaměstnavatele o výši vyměřovacího základu a kopii rodného listu dítěte.

Peněžitá pomoc v mateřství, neboli mateřská dovolená, je důležitou formou sociální podpory pro novopečené matky. Umožňuje jim se plně soustředit na péči o své dítě bez obav z finančních problémů. Je důležité si ji včas zažádat a splnit veškeré podmínky pro její čerpání.