Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí patří mezi základní dávky pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem společně posuzovaných osob. Nárok na tuto dávku vzniká v případě, že rodině, či samostatně žijícímu jednotlivci, po odečtení přiměřených nákladů na bydlení, nezůstává dostatečně vysoká část příjmu k pokrytí nákladů na živobytí.

Částka na živobytí

Výše částky na živobytí se odvíjí od výše životního a existenčního minima a vypočítává se pro každého člena společné domácnosti individuálně. Poté se částky všech společně posuzovaných osob sčítají.

Částka na živobytí bude snížena osobám, které dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než trojnásobek stanovené měsíční splátky, těm, kteří jsou v evidenci úřadu práce a v posledních šesti měsících s nimi byl rozvázán pracovní poměr pro hrubé porušení pracovní kázně nebo z obdobného důvodu. Částka na živobytí bude naopak navýšena v případě lékařsky doložené potřeby dietního stravování. Rovněž individuálně bude vypočítána částka na živobytí pro osoby, kterým je po celý měsíc poskytována zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních.

Dávka se vyplácí opakovaně – v pravidelných měsíčních splátkách a slouží k zajištění základních životních potřeb.

Výše příspěvku

Výše příspěvku na živobytí činí rozdíl mezi živobytím rodiny či jednotlivce a jejich příjmem, od kterého byly odečteny přiměřené náklady na bydlení.

Přečtěte si také:  Kolik je podpora v nezaměstnanosti?

Tyto přiměřené náklady jsou náklady na bydlení maximálně do výše 30% příjmu. Výjimku tvoří hlavní město Praha, kde maximem je 35% příjmu osoby nebo rodiny.