Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je určen na krytí nákladů na bydlení osobám s nízkými příjmy. Nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně od měsíce, kdy dotyčnému náleží. Pro nárok na tuto dávku je základní podmínkou trvalé bydliště na území České republiky.

Komu náleží příspěvek na bydlení

Příspěvek je poskytován v případě, že příjmy rodiny jsou nižší než jsou příslušné normativní náklady stanovené zákonem. Nárok na tenhle příspěvek má každý, komu 30% (v Praze 35 procent) příjmů jeho rodiny nestačí k zaplacení nákladů na bydlení.

U nájemních bytů tvoří náklady na bydlení nájemné a poplatky za služby, u družstevních bytů a bytů v osobním vlastnictví jsou to náklady vyčíslené v zákoně o státní sociální podpoře. U všech bytů se započítávají výdaje za vodné a stočné, vytápění, elektřinu a odpady. Pro určení výše příspěvku se berou v úvahu průměrné náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Přečtěte si také:  Sociální bydlení aneb jak přežít sám s nízkým příjmem

Společně posuzované osoby

Za společně posuzované osoby se považují všechny osoby, které jsou v daném bydlišti hlášeny k pobytu, přitom není podstatné, zda žijí ve společné domácnosti. I když máte malý příjem, a přitom bydlíte v bytě, kde platíte dvacetitisícový nájem, tak dostanete jen rozdíl mezi svým příjmem a tabulkovými náklady na bydlení. Ty se pravidelně aktualizují, a tak vzhledem k tomu, že od ledna se zvedly náklady na bydlení, zároveň vzrostly i tabulkové normy, které stanoví stát.

Příspěvek na bydlení se vyřizuje podáním žádosti o státní sociální podporu na kontaktním místě Úřadu práce podle místa trvalého bydliště, kde je zapotřebí vyplnit formulář.