Podpora v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má člověk, který přijde o práci. Nějaký čas bude dostávat část svého předešlého platu, aby byl zabezpečen po dobu hledání nového místa.

Co musí žadatel splnit a kdo na podporu nemá nárok

Aby byla žadateli podpora přiznána, musí splnit zákonem stanovené podmínky pro výplatu podpory v nezaměstnanosti. Pokud tyto podmínky nesplní, bude mít nárok pouze na sociální dávky, které jsou nižší než podpora v nezaměstnanosti. Základní podmínkou je, že musí doložit na úřadu práce, že v předešlých třech letech získal dobu důchodového pojištění alespoň 12 měsíců. Toho mohl občan dosáhnout zaměstnáním anebo jinou výdělečnou činností. O podporu v nezaměstnanosti se tak nemohou hlásit osoby, které pracovaly pouze na dohodu o provedení práce.

Úřad práce

O podporu v nezaměstnanosti je třeba se přihlásit prostřednictví registrace na příslušném Úřadu práce. V této věci jde česká legislativa ve stopách vyspělých západoevropských zemí, kde získání podpory v nezaměstnanosti není vůbec snadnou záležitostí. Rozdíl je však v tom, jakou částkou potom bude stát občanovi vyplácet. Tam jsou vyspělejší země o krok vpřed.

Přečtěte si také:  Kolik je podpora v nezaměstnanosti?

Délka podpory v nezaměstnanosti

Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti je u člověka do 50 let 5 měsíců. Lidé od 50 do 55 let mohou pobírat podporu 8 měsíců, občané starší 55 let až 11 měsíců. Tyto rozdílné doby jsou zohledněním snížených možností hledání zaměstnání u starších lidí.

Výše podpory

Vyplácená částka, kterou získá nezaměstnaný první dva měsíce, je 65% ze své průměrné čisté mzdy. V dalších dvou měsících je to už jen 50%, zbývající měsíce jen 45%. Maximální možná vyplácená částka je však omezena na 13 528 Kč měsíčně.