Sociálka Brno

Sociálka Kladno

Sociálka Kladno vyřizuje všechny dávky pomoci ve hmotné nouzi, tedy především příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. Sociálka také může zaplatit jednorázové mimořádné výdaje občanů města Kladno,