Sociálka Brno

Sociálka Liberec

Sociálka Liberec (Odbor sociální péče magistrátu Liberec) zajišťuje především schvalování a výplatu dávek ve hmotné nouzi, sociálka dále zajišťuje péči o zdravotně postižené nebo o důchodce. V kompetenci tohoto úřadu je

Sociálka Brno

Sociálka Plzeň

Sociálka Plzeň zajišťuje především služby související s poskytováním sociální dávky podle příslušných zákonů o hmotné nouzi. Sociální úřad dále řeší všechny ostatní dávky a příspěvky, na které mají nárok občané města