Životní minimum 2015Životní minimum udává hraniční minimální příjem. Jestliže má daná osoba příjem menší než životní minimum, nachází se ve stavu hmotné nouze. V životním minimu jsou zahrnuty všechny finanční prostředky potřebné pro chod domácnosti, k zajištění výživy a jiných základních potřeb každé osoby. Nepatří sem náklady spojené s bydlením.Úloha životního minima

Životní minimum má svůj význam hlavně v systému dávek státní sociální podpory. Podle aktuální výše se určuje, jaký bude mít jistá osoba nebo rodina nárok na různé dávky. Životní minimum slouží také k výpočtu dávek státní sociální podpory. Dále se využívá v rámci hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání. Na jeho základě se stanovují alimentační povinnosti a maximální možný výdělek při pobírání starobního důchodu.

Výše životního minima pro rok 2015

Jednotlivec

3 410 Kč

První dospělá osoba v domácnosti

3140 Kč

Druhá dospělá osoba v domácnosti

2 830 Kč

Nezaopatřené dítě ve věku

do 6 let: 1 740 Kč

6 až 15 let: 2 140 Kč

15 až 26 let (nezaopatřené): 2 450 Kč

Životní minimum 2015 se určuje sečtením všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti. Ke společně posuzovaným osobám patří:

  • manželé
  • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti
  • rodiče a nezletilé děti zaopatřené či zletilé, jestliže bydlí s rodiči a neposuzují se společně s jinými osobami
  • jiné osoby, které dohromady užívají byt, jestliže nepodají písemné prohlášení, že společně nežijí trvale a neplatí společně náklady na své potřeby
  • společně se posuzují také osoby přechodně se zdržující mimo byt z důvodů zdravotních, pracovních nebo pro soustavnou přípravu na budoucí povolání

S životním minimem dochází k porovnání všech čistých peněžních příjmů jednotlivce nebo společně posuzovaných osob. Jedná se o příjmy z pracovní činnosti, z podnikání, z pronájmu, důchodů, z kapitálového majetku, z dávek nemocenského pojištění, dávek státní sociální podpory a ostatních sociálních dávek, podpory v nezaměstnanosti, výživného apod.

Životní minimum 2015

jill111 / PixabayDiskuse je uzavřena