Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřstvíNárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství má podle zákona 187/2006 o nemocenském pojištění žena v těchto případech:Těhotná zaměstnankyně

– je-li převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím vykonávala, je podle právních předpisů zakázána těhotným ženám nebo ohrožuje její těhotenství podle zprávy jejího ošetřujícího lékaře.

Zaměstnankyně v období do konce devátého měsíce po porodu převedena na jinou práci

– jestliže práce, kterou předtím vykonávala, je podle předpisů zakázána matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo podle ošetřujícího lékaře ohrožuje její zdraví.

Zaměstnankyně, která kojí a je převedena jinou práci

– protože práce, kterou předtím vykonávala, je podle předpisů zakázána kojícím ženám nebo podle ošetřujícího lékaře ohrožuje její zdraví nebo kojení.

Zaměstnankyně odvolaná z dosavadního pracovního místa

Těhotná žena do konce devátého měsíce nebo žena po porodu nebo žena která kojí, jestliže byla odvolána z dosavadního pracovního místa a nebo jí bylo přiřazeno jiné pracovní místo, a to pokud se jí na tomto místě bez jejího zavinění dostavuje nižší započitatelný příjem. Pokud však k tomuto snížení příjmu nedochází z důvodu kratší pracovní doby.

Výše příspěvku

Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je rozdíl mezi denním vyměřovacím základem zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměrem jejích započitatelných příjmů připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení. Průměr započitatelných příjmů se zjistí tak, že dosažený příjem za jednotlivý kalendářní měsíc se vydělí počtem kalendářních dnů v tomto měsíci.Diskuse je uzavřena