rodičovský příspěvek


Na čem závisí variabilita rodičovského příspěvku?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Že lze čerpat rodičovský příspěvek po různě dlouhou dobu v různé výši, už všichni vědí. Panuje však značná nejistota v tom, jak lze čerpanou částku rozdělit a v jaké výši měsíční příspěvky... [Číst více]Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je dávka určená pro rodiče, kteří pečují o malé dítě. Kdo má nárok na rodičovský příspěvek Na tento příspěvek má nárok rodič, který celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku nebo o... [Číst více]Sociální dávky nezávislé na výši příjmu

Na sociální dávky, které nejsou závislé na výši příjmu, tzv. dávky netestované, má nárok každý z nás, splní-li podmínku, na kterou je konkrétní dávka vázána. Nejčastěji vyplácenými netestovanými dávkami jsou rodičovský příspěvek, dávky pěstounské... [Číst více]Sociální dávky 2013

Systém státní sociální podpory upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon se zabývá přídavky na dítě, rodičovským příspěvkem, příspěvkem na bydlení, porodným a pohřebným. Dávky pěstounské... [Číst více]