příspěvek


Příspěvky pro nemohoucí občany

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Pečovatelská služba zajišťuje péči o občany, kteří nejsou soběstační. Může se jednat o osoby invalidní, nemohoucí, postižené nebo staré lidi. Aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí a... [Číst více]Na čem závisí variabilita rodičovského příspěvku?

Že lze čerpat rodičovský příspěvek po různě dlouhou dobu v různé výši, už všichni vědí. Panuje však značná nejistota v tom, jak lze čerpanou částku rozdělit a v jaké výši měsíční příspěvky očekávat. Co není pravda Rodičovský příspěvek rozhodně... [Číst více]Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství

Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství má podle zákona 187/2006 o nemocenském pojištění žena v těchto případech: Těhotná zaměstnankyně – je-li převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím vykonávala, je podle právních... [Číst více]Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je dávka určená pro rodiče, kteří pečují o malé dítě. Kdo má nárok na rodičovský příspěvek Na tento příspěvek má nárok rodič, který celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku nebo o... [Číst více]Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je určen na krytí nákladů na bydlení osobám s nízkými příjmy. Nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně od měsíce, kdy dotyčnému náleží. Pro nárok na tuto dávku je základní podmínkou trvalé bydliště na území České... [Číst více]Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí patří mezi základní dávky pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem společně posuzovaných osob. Nárok na tuto dávku vzniká v případě, že rodině, či samostatně žijícímu jednotlivci, po odečtení přiměřených... [Číst více]