Porodné v roce 2014Nárok na porodné bude mít v roce 2012 více rodin. Samotný způsob určení nároku na porodné se sice v roce 2012 nijak zásadně nemění. Od 1. 1. 2012 se ale navyšuje částka životního a existenčního minima. A právě výše příjmů a životního minima rodiny, které se má narodit dítě, je rozhodující pro výpočet nároku na porodné.Nárok na porodné v roce 2012

V roce 2011měly a porodné nárok pouze ty rodiny, kterým se naradilo první dítě. U druhého nebo dalšího dítěte nárok na porodné nevznikal. A dále na porodné měli nárok pouze ty rodiny, které měli malé příjmy- Příjmy rodiny se pak posuzují vůči zákonem stanovenému životnímu minimu.

A právě toto životní minimum se od začátku roku 2012 mění. Dochází k navýšení o 9%. Od 1. 1. 2012 tak na porodné budou mít nárok všechny rodiny, jejichž společný čistý příjem není vyšší než 18 504 korun (do konce roku 2011 to přitom bylo pouze cca 17 000 Kč).

Výše porodného v roce 2012

I v roce 2012 ale i nadále platí, že na tuto sociální dávku je nárok pouze při narození prvního dítěte. Sice rodina může mít „o něco málo“ vyšší příjmy. Nárok aule i tak získává pouze při narození prvního dítěte. U dalších už nárok nemá bez ohledu na výši příjmů.

Výše porodného v roce 2012 je stejná a nemění se. Pokud žadatel splní obě podmínky (první dítě i celková výše příjmů), pak má nárok na jednorázovou sociální dávku ve výši 13 000 Kč.

Výpočet nároku na porodné

Pro výpočet nároku na porodné je rozhodující životní minimum. Pokud příjmy rodiny nepřekračují 2,4 násobek životního minima, pak je nárok na porodné při narození prvního dítěte.

Mezi příjmy, které se posuzují, se započítává především mzda ze zaměstnání ale i další příjem, jako třeba dávky podpory v nezaměstnanosti, mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) nebo popř. nemocenská.Diskuse je uzavřena